Yrityskulttuuri ja arvot

Yrityskulttuuri ja arvot

Yrityksen arvot voivat olla toiminnan vakaa perusta, joka ohjaa strategian toteuttamista voimakkaammin kuin kasvuvisio tai toimintaympäristön muutokset. Hyvät arvot nousevat yrityksen uskosta huomiseen, pitkäjänteisen kannattavan toiminnan perusedellytysten hahmottamisesta ja vastuun tiedostamisesta koko oman toimintaympäristön osalta. Terve yrityskulttuuri nousee ennen muuta arvoista. Yrityskulttuurin kehittämisen tehtävä on saattaa se kaikilta osin vastaamaan yrityksen arvoja ja purkaa häiriötekijät. Ensimmäinen askel on tietysti varmistaa, että arvot on kiteytetty helposti viestittävään ja sisäistettävään muotoon. Arvojen väsymätön konkretisointi on oltava kiinteä osa arjen johtamista ja sisäistä viestintää. Autamme teitä saavuttamaan aidosti arvoihin nojaavan terveen ja pitkäjänteisesti tuottavan yrityskulttuurin sekä autamme arvojohtamisen vakaisiin askeliin.

Toimitamme laadukkaasti

  • Arvojen vieminen käytäntöön monikulttuurisessa toimintaympäristössä
  • Yrityskulttuuria rakentavat kehittämisohjelmakokonaisuudet
  • Muutosohjelmat, joilla tuetaan uudenlaiseen yrityskulttuuriin siirtymistä
  • Arvoseminaarit ja arvokonsultointi.

Case: Asiakaspalvelukulttuurin vahvistaminen

Suuri palveluyritys vahvisti koko konsernin laajuista palvelukulttuuria, määritteli ja yhtenäisti asiakaspalvelun toimintamallin ja sai esimiehet ottamaan enemmän vastuuta sisäisestä yhteistyöstä. Tähän pääsemiseksi Koivuniemen kanssa toteutettiin laaja 1,5-vuotinen kehittämisohjelma, johon kuului esimiesten valmennus, henkilöstövalmennus, verkko-oppimisympäristö, esimiesten sparraus ja tiivis ohjausryhmätyö.

Case: Yhtenäinen toimintamalli johtamiseen

Euroopanlaajuisesti toimiva, nopeasti liikkuvia kulutustavaroita myyvä yritys on kehittänyt pitkäjänteisesti yhtenäistä yrityskulttuuria, johtamistapaa ja sisäistä yhteistyötä. Strategialähtöinen yrityskulttuurin yhtenäistäminen on ollut yritykselle erittäin tuloksellista. Työ on tapahtunut Koivuniemen ohjaaman johtamisen kehittämisohjelman puitteissa.

Jätä yhteydenottopyyntö

Saatat olla kiinnostunut myös näistä