Strategian kehittäminen ja käytäntöön vienti | Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi | Konsultointi ja Koulutus |

Strategian kehittäminen ja käytäntöön vienti

Strategian kehittäminen ja käytäntöön vienti

Strategiatyö on toimintaympäristön muutoksen jatkuvan nopeutumisen ja markkinoiden globalisoitumiskehityksen takia muuttunut aiempaa haastavammaksi. Strategian merkitys kilpailukyvylle ja kasvulle on kuitenkin kiistaton. Strategian rakentaminen, kyky strategiseen muutoshallintaan ja strategian tehokkaaseen käytäntöön vientiin luo pohjan tärkeiden muutosten onnistuneeseen toteuttamiseen.

Toimitamme laadukkaasti:

  • Digiajan strategiatyön konsultointi
  • Kansainvälistymis-, kasvu- ja verkostostrategiat
  • Visio- ja strategiatyön ohjaus
  • Strategiaprosessit ja strategian määrittely
  • Strategiset analyysit ja tutkimukset
  • Strategiavalmennukset ja simulaatiot
  • Organisaation kehittäminen ja muutosohjelmat
  • Työkalut ja menetelmät organisaation sitouttamiseen

Jätä yhteydenottopyyntö

Case: Digitalisaatio haltuun

Kotimainen pieni teollisuusyritys halusi ymmrtää mitä mahdollisuuksia digitalisoituminen sille tarjoaa. Koivuniemen suunnittelemassa ja ohjaamassa kehitysprojektissa analysoitiin mahdollisuudet, määriteltiin uudet palvelut ja tuotteistettiin ne valmiiksi. Yritys sai nopean startin digitalisaation hyödyntämiselle ja toiminnan uudistuminen loi perustan kansainväliselle kasvulle.

Case: Asiakaspalveluorganisaatioon siirtyminen

Suuren teollisuuskonsernin logistiikkayksikkö suuntasi toimintaansa oman konsernin ulkopuolisiin asiakkaisiin. Tämän tukemiseksi strategia, organisaatio ja toimintamalli uudistettiin sekä käynnistettiin uudenlainen asiakaspalvelun kehitys. Koivuniemen avulla strategia myös vietiin onnistuneesti käytäntöön.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä