Asiakkuuksien ja asiakaslisäarvon analyysit | Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi | Konsultointi ja Koulutus |

Asiakkuuksien ja asiakaslisäarvon analyysit

Asiakkuuksien ja asiakaslisäarvon analyysit

Asiakkaan tunteminen on yksi oikein kohdistetun markkinoinnin ja myynnin kulmakiviä. Yhtä tärkeää se on tuotteistamisessa, palvelumuotoilussa ja asiakaspalvelussa. Nykyajan voimakas yksilöllisyyden korostaminen, kohderyhmien pirstoutuminen ja viestintäkanavien suuri määrä tekevät asiakkaan tuntemisen ja ymmärtämisen entistä vaikeammaksi. On osattava tunnistaa asiakkaan käyttäytymismallit, arvostukset ja kohtaamiset eri kanavissa sekä hahmotettava näiden muuttuminen alati uudistuvassa toimintaympäristössä. Ilman asiakkaiden ja asiakaslisäarvon systemaattista analyysia ei kannata bisnestä enää tehdä.

Toimitamme laadukkaasti:

  • Asiakkuusohjelmat ja -analyysit
  • Syväanalyysit valittuihin kohderyhmiin
  • Markkina- ja kilpailija-analyysit
  • Lisäarvohinnoittelun toteuttaminen
  • WinLoss-analyysit

Jätä yhteydenottopyyntö

Case: WinLoss analyysilla myynti nousuun

Kansainvälinen ICT-yritys palkkasi Koivuniemen analysoimaan hävittyjä kauppoja. Ensimmäisten analyysien tulokset paljastivat lukuisia epäkohtia yrityksen toiminnassa. Onnistumisen kriteereitä tutkittiin lisää meneillään olevassa myyntiprosessissa ja oppimistuloksia sovellettiin sen pohjalta yrityksen myyntiprosessiin. Analyysien toteuttamiseen luotiin yhteistyömalli, jonka ansiosta yritys oppi nostamaan merkittävästi hit-ratea ja löytämään itselleen sopivimmat asiakkaat.

Case: Asiakasanalyysilla palveluliiketoiminta kasvuun

Suuri teollisuusyritys lähti rohkeasti kehittämään palveluliiketoimintaa. Osatakseen kohdistaa palvelut oikein asiakkaiden tarpeisiin, arvostuksiin ja ostokriteereihin nähden, yritys pyysi Koivuniemeltä apua asiakasanalyysin toteuttamiseen. Analyysi toteutettiin verkkotutkimuksen ja puhelinhaastattelujen avulla useilla eri markkinoilla. Tuloksena yrityksen asiakasymmärrys syveni huomattavasti ja palvelut osattiin kohdistaa optimaalisesti, rakentaa asiakaslähtöisesti ja saavuttaa näin vahva palveluliiketoiminnan kasvu.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä