Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi

Kustannusosakeyhtiö Koivuniemen www-palvelujen käyttöehdot

Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi myöntää www-palvelujen käyttäjälle oikeuden käyttää palvelua vain sillä edellytyksellä, että käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot. Copyright 2009 Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi. Näiden www-palvelujen omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Kustannusosakeyhtiö Koivuniemelle. Kaikki oikeudet pidätetään kaikkialla maailmassa.

Kustannusosakeyhtiö Koivuniemen www-palveluilla tarkoitetaan näissä käyttöehdoissa kaikkia internetistä käytettäviä ratkaisuja, joiden omistaja on Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi. Kaikki tässä www-palvelussa esiintyvät logot ja tuotenimet ovat Kustannusosakeyhtiö Koivuniemen tavaramerkkejä, ellei toisin ole ilmaistu. Näiden www-palveluiden sisältö toimitetaan sellaisena kuin ne ovat. Vaikka Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi pyrkiikin kaikin tavoin siihen, että näiden www-palveluiden sisältämä tieto on virheetöntä ja luotettavaa, ei Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi kuitenkaan anna näiden www-palveluiden sisällön virheettömyydelle tai luotettavuudelle minkäänlaista takuuta. Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi ei myöskään takaa sitä, että sen www-palveluissa tai niitä välittävällä palvelimella ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja, eikä Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi vastaa tällaisessa tilanteessa palvelujen käyttäjälle aiheutuneista vahingoista. Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden www-palveluiden tai jonkin niihin linkitetyn kohteen käyttämisestä tai siitä, että näitä www-palveluita ei pysty käyttämään, vaikka Kustannusosakeyhtiö Koivuniemellä olisi ollut tieto palvelussa olevasta virheestä

Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi pidättää oikeuden vapaasti tehdä muutoksia tai lisäyksiä näihin www-palveluihin ja sen sisältöön. Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi pidättää myös oikeuden estää palveluun pääsyn milloin vain. Näiden www-palveluiden sisällön tai osan julkaiseminen, jäljentäminen, muokkaaminen, kopiointi, siirtäminen, jakelu tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan kirjallista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Näiden www-palveluiden sisältöä lainattaessa on lähde ilmoitettava. Näiden www-palveluiden sisältöä ei saa käyttää tavalla, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa Kustannusosakeyhtiö Koivuniemen maineelle tai liiketoiminnalle. Kaikki näistä www-palveluista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Suomen lain mukaisesti Espoon käräjäoikeudessa.

Koivuniemen asiakas- ja kontaktirekisterin rekisteriseloste on saatavana asiakastuesta.

Jos Sinulla on jotain huomautettavaa tai kysyttävää koskien näitä www-palveluja tai näitä käyttöehtoja, voit ottaa yhteyttä Kustannusosakeyhtiö Koivuniemeen: info(ät)koivuniemi.com