Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi

Koivuniemen arvot

Koivuniemen toiminnan arvot perustuvat kristilliseen arvomaailmaan. Tämä merkitsee uskoa siihen, että Jumala on ja että Raamattu on hänen sanansa meille. Ihminen on vastuullinen valinnoistaan. Jumalan yhteyteen haluava ihminen voi löytää yhteyden elävään Jumalaan ja tulla hänen lapsekseen armosta Jeesuksen sovitustyön vastaanottamisen kautta.

Jumala ilmaisee sanassaan kestävät onnellisen elämän arvot, jotka lähtevät rakkaudesta. Ihminen voi etsiä Jumalan tahtoa, tulla sitä tuntemaan ja myös valita tehdä sen mukaan. Tämä on tarkoitettu toteutumaan oman yrittämisen sijasta Jumalan tahtoon antautumalla niin, että Jumala Henkensä kautta vaikuttaa meissä sen, mitä hän tahtoo. Ihmiselle Jumalan tahdon kysyminen ja tekeminen merkitsevät armoa ja iloa, ja ne tuottavat kunnian Jumalalle. Jumala myös siunaa oman työnsä ja sen hedelmän, ennen muuta iankaikkisesta näkökulmasta. Tämä Jumalan yhteydessä eläminen ja hänen tahtonsa seuraaminen Raamatusta löytyvien arvojen pohjalta on tarkoitettu toimimaan myös työssä ja liike-elämässä.

Yleinen länsimainen etiikkakäsitys pohjautuu Raamatusta löytyviin kristillisiin arvoihin. Kristilliset arvot pitävät sisällään myös eettisyyden. Kustannusosakeyhtiö Koivuniemen onnistuminen pyrkimyksissään eettisesti korkeatasoiseen toimintaan ei voi selittyä pelkästään hyvillä raamatullisilla arvoilla teoreettisena pohjana vaan edellyttää myös sitä toteuttavien ihmisten sisäistä halua toimia näiden arvojen mukaan. Tämä on valinta. Kristilliset arvot ovat kuitenkin enemmän kuin etiikka. Eettisyys estää toimimasta toisen vahingoksi tai vastuuttomasti. Koska eettisyys teoreettisena arvona on itsessään merkityksetön, kaikki riippuu toimijoiden sisäisistä valinnoista elää eettisten tavoitteiden mukaan. Arvoperustalla on siis merkitystä.

Kuitenkaan eettisyys ei johda toimimaan toisen parhaaksi, siihen tarvitaan muu vaikutin ja senkin täytyy olla todellinen. Tällainen vaikutin on rakkaus. "Niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille" ja vielä enemmän: "rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi". Tämä on radikalismia, valtavirrasta poikkeamista, kokonaan eri asia kuin ihmisten hyväksynnän hakeminen. Tällä vallankumouksellisella ajatusmaailmalla on vain yksi alkulähde: Raamattu.

Miksi tuomme esiin, että meillä on kristillinen arvomaailma? Siksi, että arvoillamme on merkittävä vaikutus tavoitteisiimme ja työhömme, tahdomme toimia niiden mukaan ja koska ne ovat ylivertaisesti paras tuntemamme perusta työhön ja liiketoimintaan.