Johtamisen ja esimiestyön kehittämispalvelut

Johtamisen ja esimiestyön kehittämispalvelut

Johtamisen ja esimiestyön kehittämispalvelut

Johda tuloksellisesti

Tuloksellisen johtamisen edellytykset ovat muuttumassa. Nuorta sukupolvea ei johdeta vanhoin opein. Monikulttuurisuus, yksilöllisyys, sitoutumattomuus organisaatioon, paremmat vuorovaikutustaidot ja kansainvälisyys asettavat uusia haasteita johtamiselle ja esimiestyölle. Johtamisen on uudistuttava, sen jatkuvaan kehitykseen on panostettava aiempaa enemmän ja sitä on toteutettava uudenlaisilla tavoilla. Johtaminen ratkaisee yrityksen tuottavuuden, asiakaspalvelun ja tuloksentekokyvyn. Sillä on myös olennainen vaikutus yrityksen muutosnopeuteen ja joustavuuteen.

Toimitamme laadukkaasti:

  • Johtamismallin konsultointi
  • Ylemmän johdon kehitysohjelmat
  • Johtoryhmävalmennukset
  • Esimiesten simulaatiovalmennukset
  • Johtamistutkimukset
  • Yrityskulttuurin muutosohjelmat

Jätä yhteydenottopyyntö

Case: Simulaatiovalmennuksella huipputuloksia

Globaali suomalainen korkean teknologian yritys koulutti yritysosto- ja fuusiotilanteisiin joutuvat esimiehensä ja asiantuntijansa paremmiksi ihmisten ja muutoksen johtajiksi. Koivuniemen kehittämän simulaatio-valmennusmenetelmän avulla koulutettiin kansainvälisen organisaation eri kulttuureissa toimivat esimiehet yhdellä tehokkaalla koulutusohjelmalla uudelle tasolle hyvin tuloksin. Simulaatiovalmennus osoittautui erittäin tehokkaaksi menetelmäksi haastavan koulutustarpeen toteuttamiseen.

Case: Johtamismallin käytäntöön vienti

Merkittävän suomalaisen metsäteollisuuskonsernin kuluttajatuotteita valmistava yritys etsi kumppania kansainväliseen johdon kehitysohjelmaan. Tavoitteena oli viedä uusi johtamismalli käytäntöön, yhtenäistää johtamistapaa ja parantaa johdon taitoja erittäin monipuolisesti ja tuloshakuisesti. Koivuniemi rakensi huippuluokan kehitysohjelman, jonka avulla tavoitteet saavutettiin. Onnistuminen haasteessa johti useita vuosia kestävään pitkäjänteiseen yhteistyöhön.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä