Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi

Koivuniemen tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) mukainen tietosuojaseloste ja informointi.

1. Rekisterinpitäjä

Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi (jäljempänä "Koivuniemi")
Y-tunnus: 1540000-7
PL 72
02771 Espoo
Puh. 09 888 2800

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Samuli Koskinen
samuli.koskinen@koivuniemi.com
Puh. 09 888 2800

3. Rekisterin nimi

Koivuniemen asiakas- ja kontaktirekisteri.

4. Henkilötietojen käyttö- ja käsittelytarkoitus

Asiakasrekisteriin (alirekistereineen) on merkitty sivuston yhteydenotto-, palaute- ja tilauslomakkeilta saatuja yhteystietoja sekä muita asiakas- ja kontaktitietoja. Rekisteröinnin perusteena on henkilön oma yhteydenotto tai tilaus, hänen edustamansa yrityksen edustajana tekemä sopimus Koivuniemen kanssa tai yhteydenottojen mahdollistaminen markkinointitarkoituksessa. Tietoja käsitellään yhteydenpitoon, palvelujen tuottamiseen ja palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, palvelujen kehittämiseen, laskutukseen sekä (suora)markkinointiin. Henkilötietojen käsittely perustuu Koivuniemen oikeutettuun etuun, jotta yhteydenpito- ja markkinointitoimenpiteitä voidaan tehdä oikein kohdistetusti.

5. Asiakas- ja kontaktirekisterin tietosisältö

Rekisteriin merkitään mm. seuraavia tietoja sen mukaan mitkä tiedoista on annettu tai on ollut muutoin saatavilla:

  • Yrityksen nimi
  • Etu- ja sukunimi
  • Osoitetiedot
  • Puhelinnumerot
  • Sähköpostiosoite
  • Suoramarkkinointikiellot
  • Kontaktihistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön itse ilmoittamat tiedot, yritysten julkiset internetsivut, muut julkisesti saatavilla olevat rekisterit, messujen ja tapahtumien osallistumislistat, asiakkaiden omat yhteydenotot sekä palveluiden antamisen tai ylläpidon yhteydessä saadut henkilötiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Koivuniemi ei luovuta rekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Sopimuksiin ja tilauksiin liittyviä henkilötietoja säilytetään sopimuksen voimassaolon ajan tai niin kauan kuin tietoja tarvitaan esimerkiksi laskutusta tai muita lain mukaisia toimenpiteitä varten. Muita henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niillä merkitystä yhteydenpito-, markkinointi- tai tilastointitarkoituksissa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä käyttöoikeus rekisterin tietoihin ja käsittelijöillä on tietojen salassapitovelvollisuus. Sivuston lomakkeet, joilla henkilötietoja annetaan, on suojattu SSL-salauksella.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin merkityllä on oikeus saada tieto rekisteriin merkityistä tiedoistaan kohtuullista toimituskulua vastaan sekä oikeus vaatia korjattavaksi mahdollisia virheellisiä tietojaan kolmen (3) kuukauden määräajassa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevien henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai poistamista sekä oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisteriyhdyshenkilöön. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän katsoo henkilötietojaan käsitellyn lainvastaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Tällöin rekisteriin jää kieltomerkintä ja siihen liittyvät oleelliset yhteystiedot jotta kieltotieto voidaan todentaa kiellon antamisen jälkeen tehtävien markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

12. Automaattiset päätökset ja profilointi

Rekisterin perusteella ei tehdä automaattisia päätöksiä eikä profilointia.

13. Evästeet

Käytämme evästeitä sivustojemme sujuvan käytön mahdollistamiseksi – mm. kävijoiden istuntojen hallintaan ja kielivalintojen tallentamiseen. Sivuston omien evästeiden salliminen selainasetuksissa on palvelun käytön edellytys.

Sivustomme hyödyntää myös Google Analytics -työkalua, joka tallentaa anonyymiä perustietoa verkkosivustojemme käyntikerroista ilman seurantaan ja mainonnan kohdistamiseen liittyviä lisäominaisuuksia. Tietoa käytetään mm. palvelimen vastausnopeuden laskentaan sekä selailun tilastointiin, analysoimiseen ja raportointiin sivustoillamme.