Koivuniemi-koivukuja-koivutie

Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi

Kasvatamme asiakkaidemme työn tuottavuutta, toiminnan tehokkuutta, imagoarvoa ja kestävää menestystä. Tarjoamme kattavan valikoiman palveluja toiminnan ja organisaation kehittämiseen, viestinnän avulla vaikuttamiseen ja informaatioteknologian hyödyntämiseen yrityksille ja julkishallinnolle.

Olemme johdonmukaisesti rakentaneet ainutlaatuisen laajan osaamispaletin, jonka avulla palvelemme asiakkaitamme haastavienkin strategisten muutosten toteuttamisessa.

> Lue lisää

EDI-OVT-valityspalvelut

EDI-vaihtoviikot jatkuvat!

EDI/OVT-sanomaliikenteen käyttöönotto on nyt vaivatonta! Sähköiset tilaukset ja laskut saadaan hetkessä käyttöön, mitä asiakkaanne ja toimittajanne arvostavat. Samalle pääsette eroon isosta osasta manuaalista rutiinityötä.

> Tutustu tarjoukseen

Palveluliiketoiminnan kehittäminen

Palveluliiketoiminnan kehittäminen

Palvelujen kehittäminen tarjoaa globaalistuvassa kilpailussa mahdollisuuden parantaa kannattavuutta ja kehittää uutta liiketoimintaa niin teollisuuden kuin kaupankin alan yrityksille.

> Lue lisää

Vero - Sähkoinen tuloverolomake

Uuteen liiketoimintaan informaatiotekniikan avulla

Palveluiden sähköistäminen verkkoon on ajankohtainen askel parempaan toiminnan laatuun, tehokkuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Se tarjoaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

> Lue lisää

Äijät iskuun -valmennus

Äijät iskuun -valmennus

Ota äijät kentällä ja halleissa mukaan muutokseen, pidä kiinni kokeneesta työvoimasta, lisää tiimien yhteispeliä ja vähennä samalla työtapaturmia ja sairauspoissaoloja.

> Lue lisää

Myynnin kehittäminen

Myynnin kehittäminen

Lähtökohtamme myynnin kehittämisessä ja myyntikoulutuksessa on, että tuloksenne nousevat. Sitoudumme tähän ja asetamme konkreettiset mittarit.

> Lue lisää

Mobiilipalveluilla irti ajasta ja paikasta

Mobiilipalveluilla irti ajasta ja paikasta

Nykyaikainen, aivan tavallinen matkapuhelin on tänään aina ja kaikkialla mukana kulkeva monikäyttöinen internetpäätelaite ja tietojenkäsittely-ympäristö. Hyödynnä se toiminnassasi monipuolisesti!

> Lue lisää

Brändinkehitys ja profiloituminen

Brändinkehitys ja profiloituminen

Parempi yrityskuva ja parempi erottuminen markkinoilla voivat vaikuttaa ratkaisevasti tulokseen. Hyvä brändi tasoittaa suhdanneherkkyyttä, tukee hinnoittelua ja helpottaa myyntityötä. Hyvän brändin arvo voikin olla monin kerroin liikevaihdon suuruinen.

> Lue lisää

Yrityskulttuuri ja arvot

Yrityskulttuuri ja arvot

Yrityksen arvot voivat olla toiminnan vakaa perusta, joka ohjaa strategian toteuttamista voimakkaammin kuin kasvuvisio tai toimintaympäristön muutokset.

> Lue lisää

Konsultointi ja koulutus - Mahdollisuuksista menestykseen

Toiminnan ja ihmisten tuloksellinen kehittäminen

Haluat kohdata suhdanteen voittajana ja löytää uuden suunnan ja tuloksentekokyvyn. Kehittämistulokset on tulevassa liiketoimintaympäristössä varmistettava nopeasti ja kustannustehokkaasti.

> Lue lisää

 

Verkkokaupparatkaisut

Verkkokauppa on väline, paitsi tehdä aitoa liiketoimintaa verkossa, myös tukea kivijalkaliiketoimintaa parantamalla tuotteiden löydettävyyttä ja näkyvyyttä, antamalla asiakkaille ajantasaista tietoa, välittämällä kuva uskottavasta ja palvelevasta toimijasta ja houkuttelemalla käyttäjiä asioimaan heille parhaiten soveltuvalla tavalla kanssanne.

> Lue lisää

Varastotoiminnan optimointi

Varastotoimintojen kehittäminen on erittäin kannattavaa. Toimiva varasto heijastuu suoraan asiakasrajapintaan ja on keskeinen palvelun laadun viimeistelijä. Varasto on myös potentiaalinen resurssirohmu.

Lue lisää

Alueelliset radiot on mainostajan uusi tehomedia

Uusi tapa tavoittaa valtakunnallisesti

Suomessa on kymmeniä paikallisia ja alueellisia radiokanavia, jotka yhdessä kattavat lähes koko maan ja tavoittavat päivittäin valtavan joukon omaan lempikanavaansa sitoutuneita aikuisia. Olemme koonneet nämä valtakunnallisten toimijoiden kannalta aiemmin hankalasti hyödynnettävät radiokanavat nyt yhteen uudeksi tehomediaksi, jonka kautta tavoitat jopa yli miljoona suomalaista.

Lue lisää

Erotu ja jää mieliin musiikilla

Soi kaikkialla

Hyvä musiikki tukee markkinointiviestiäsi tehokkaasti kaikkialla: radiossa, televisiossa, netissä, videolla, asiakastiloissa, tapahtumissa tai vaikkapa puhelinvaihteessa. Silti harva yritys hyödyntää musiikin tehon markkinoinnissaan. Erotu eduksesi ja saavuta parempia tuloksia musiikin avulla.

> Lue lisää

Luo mielikuvia radiolla

Radio Plus -ratkaisulla tavoitat miljoonayleisön avainkohderyhmiesi mukaan optimoidulla mediapaletilla. Kosketa, vakuuta, innosta ja aktivoi. Profiloi, luo tunnettuutta ja ohjaa verkkosivuillesi.

> Lue lisää

Verkkokauppan markkinointi

Verkkokaupan markkinointi

Verkkokauppaa kannattaa kehittää siinä missä mitä tahansa myymälää tai liiketoimintayksikköä. Päätavoite on suoraviivainen: asiakkaita paljon sisään ja mahdollisimman moni heistä ostamaan mahdollisimman paljon ensisijaisesti hyväkatteisia tuotteita.

> Lue lisää

Innovatiivisuus ja tuotekehitys

Kiristyvä kilpailu ja muutoksen nopeutuminen markkinoilla asettaa suuria haasteita yrityksen  innovatiivisuudelle ja tuotekehitysprosessin nopeudelle. Avain hyödyntää organisaation luovuutta ja innovatiivisuutta on rakentaa uusia tuotteet, myynnin ja brändin hallinnan paremmin yhteen kytkeviä kehitysprosesseja.

> Lue lisää


Viikon Sana

Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen, hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen

Hebr. 13:20-21

Raamattu netissä

> Käyttöohje

Valitse käännos:

Valitse kirja:

Valitse luku:

Tutustu palvelupalettimme esitteisiin

Koivuniemen Online-esitteet
Kanta-asiakasohjelmat

Lehdestä poimittua: Kanta-asiakasohjelmat

Lue ajatuksiamme kanta-asiakasohjelmien rakentamisesta vanhemman konsulttimme Jussi Virtasen haastattelussa muotialan liiton lehden Modin numerossa 1/2013.

> Lue juttu (PDF)

Konsultointi ja koulutus - Mahdollisuuksista menestykseen

Markkinoinnin uusi ajatusmalli

Vanhojen medioiden teho rapautuu, ja tutkimukset osoittavat, että perinteinen mainonta ei pure netissä. Markkinointiin tarvitaan uusi, tehokkaampi ajatusmalli.

> Uusi konsepti. Klikkaa!

Portaaliratkaisut

Portaaliratkaisut

Nykyisiltä verkkopalveluilta odotetaan tehokasta ja kohdistettua viestintää, sujuvaa sähköistä asiointia ja osallistavaa yhteisöllisyyttä ehyenä, verkon eri medioita ja kanavia tarkoituksenmukaisesti hyödyntävinä käyttäjälähtöisinä konsepteina.

> Lue lisää

tuplaa teho videolla

Tuplaa teho videolla

Videon menestystarina on huikea. Verkossa videot johtavat ostopäätökseen kaksi kertaa useammin kuin haku-, banneri-, mobiili- tai sosiaalisen median mainonta. Kauppakeskuksissa ja myymälöissä video pysäyttää ja tuplaa myynnin helposti. Yrityksissä video nappaa huomion ja välittää rajat rikkovan vision.

> Lue lisää

Ostotoiminnan kehittäminen

Ostotoiminnan kehittäminen

Tehokas toimittajakentän hallinta ja ostotoiminta ovat teollisuuden ja kaupan yritysten keskeinen kannattavuus- ja kilpailuetutekijä. Lisäksi erityisesti suuret organisaatiot kaikilla toimialoilla hyötyvät hyvin organisoidusta hankintatoimesta.

> Lue lisää

IT-asiantuntijapalvelut

IT-asiantuntijapalvelut

Menestyksellinen IT-hanke ja onnistunut informaatiotekniikan hyödyntäminen liiketoiminnassa edellyttävät sekä kehittämistoimenpiteiden oikeaa kohdistusta ja mitoitusta että hyvää muutoksen hallintaa.

> Lue lisää