Myynnin lisäämisen palvelut ja työkalut | Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi | Konsultointi ja Koulutus |

Myynnin lisäämisen palvelut ja työkalut

Myynnin lisäämisen palvelut ja työkalut

Lisää myynnin tuloksia

Sanotaan, että ostaminen on muuttunut ja puhutaan uudesta tavasta onnistua myynnissä. Näin varmasti onkin, mutta uudessakaan liiketoimintaympäristössä ei pärjätä ilman vahvaa myyntiosaamista, työkaluja ja menetelmiä. Innon, aktiivisuuden ja myyntitaitojen lisäksi tarvitaan uudenlaista myynnin johtamista, analyyttisempaa tulosten analysointia, sosiaalisen median ja sähköisten työkalujen vahvaa hyödyntämistä sekä kykyä asiakaslähtöiseen lisäarvomyyntiin. Myynnin kehittäminen maksaa itsensä nopeasti takaisin, siihen kannattaa tarttua.

Toimitamme laadukkaasti:

  • Myynnin tulostason lisääminen, kannattavuuden parantaminen ja tuottavuuden kehittäminen
  • Simulaatiovalmennukset nopeaan uuden oppimiseen
  • Win/loss analyysit, myynnin pullonkaulojen ymmärtäminen ja ratkaiseminen
  • Sales talent – valmennusohjelmat
  • Vastuuhenkilöiden yksilötason sparraus
  • Myynnin toimintamallin konsultointi ja kehitys
  • Myynnin työkalut
  • Myyjien itsensäjohtaminen ja ajanhallinta

Jätä yhteydenottopyyntö

Case: Myynti kasvuun

Kiinteistöalan yritys halusi nostaa palveluidensa myyntiä. Koivuniemen avulla määriteltiin myynnin toimintamalli, tiimin jäsenten roolit ja työnjako. Uusi toimintamalli valmennettiin tiimille ja työpajoissa käytyjen ohjattujen keskustelujen kautta luotiin tiimille motivaatio, innostus, oikeat asenteet ja tarvittavat taidot myynnin tulostason nostamiseen.

Case: Myyntijohtajan sparraus

Keskisuuri teollisuusyritys halusi lähettää uuden kaupallisen johtajan tärkeälle ulkomaan markkinalleen. Yritys pyysi Koivuniemeltä ehdotuksen johtajan henkilötason sparrauksesta ja ohjauksesta tehtävän onnistumiseksi. Koivuniemi rakensi ja toteutti monivaiheisen, henkilön työhön vahvasti kytketyn ja askel askeleelta etenevän sparrausohjelman, jonka avulla yritys vakuuttui henkilön pätevyydestä tehtävän hoitamiseen, lähetti hänet kohdmarkkinalle ja henkilö pääsi välittömästi kiinni uuteen johtamisrooliinsa ja avainasiakashallintaan.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä