Varastotoiminnan optimointi

Varastotoiminnan optimointi

Varaston kehittäminen kannattaa

Varastotoimintojen kehittäminen on erittäin kannattavaa. Toimiva varasto heijastuu suoraan asiakasrajapintaan ja on keskeinen palvelun laadun viimeistelijä. Varasto on myös potentiaalinen resurssirohmu. Optimoimalla sisälogistiikka ajoissa voidaan työvoima- ja tilakustannusten nousua rajoittaa, kun volyymit kasvavat.

Asiakastyytyväisyyttä ja säästöjä

Sisälogistiikan optimointi lisää säästöä ja asiakastyytyväisyyttä mm. seuraavien parannusten kautta:

 • Myynnin, varaston ja logistiikan välisen kommunikaation tuottamien virheiden eliminointi
 • Varaston toiminnan asiakas- ja liiketoimintalähtöisempi ohjaus
 • Asiakasintegraation syventäminen ja laadunkehitys
 • Virheiden väheneminen keräilyssä, toimituksissa ja inventaariossa
 • Keräily, saavutus ja hyllytys nopeammaksi ja tehokkaammaksi
 • Parempi läpinäkyvyys ja jäljitettävyys varaston toimintaan
 • Paperi- ja manuaalityön itseisarvoinen vähentäminen eri prosessien eri vaiheissa
 • Henkilöresurssien tasaisempi jakaminen ja tulevan tarpeen ennustaminen.

Räätälöity varastojärjestelmä on tuottava

Kokemuksemme mukaan jo viisikin henkilöä työllistävä sisälogistiikka on optimoitavissa siten, että jo yksin prosessihyödyt maksavat itsensä alle vuodessa takaisin – puhumattakaan asiakaslisäarvohyödyistä sekä läpinäkyvyyden ja lisääntyneen tiedon tuomista kehittämismahdollisuuksista.

Toimitamme laadukkaasti mm.:

 • Konsultoivan esimäärittelyn
 • Varastoprosessien optimoinnin
 • Räätälöidyt varastojärjestelmät ja -sovellukset
 • Logistiikkatilojen ja ajoneuvojen verkko- ja tulostusratkaisut laitteineen

Kategoriat: konsultointi, järjestelmät, ohjelmistot, laitteistot, sisälogistiikka, varasto, materiaalihallinto.

Case: Prosessit ja organisaatio kuntoon

Urheiluvälinetukkuri kohtasi varastossaan haasteita selviytyä kauden kiihkeimmästä sesongista. Yhteistyöprojektissa tunnistettiin ongelmia myynnin ja varaston välisessä tiedonkulussa, resurssitarpeen ennustamisessa ja töiden organisoinnissa. Myös varaston tietoteknisissä välineissä ja keräilyprosesseissa oli puutteita. Myynnin ja varaston välisiä prosesseja täsmennettiin, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä tehostettiin ohjeistamalla ja määrittelemällä uusia raportteja, varaston tulostimia lisättiin, henkilörooleja sopeutettiin paremmin prosessin vaatimuksia vastaavaksi ja määriteltiin alustavasti uuden varastojärjestelmän vaatimukset pohjaksi tulevalle kehittämiselle.

Case: Uusi räätälöity varastojärjestelmä

Teknisen kaupan yritys halusi tehostaa varastonsa toimintaa ja vastata paremmin asiakkaiden ja logistiikkakumppanien kasvaviin vaatimuksiin. Varastoon toteutettiin räätälöity, ERP-järjestelmään kattavasti kytketty varastonohjausjärjestelmä, jonka mahdollistaman sähköisen keräilyn, dynaamisen hyllytyksen, kiertävän integraation, tulostusratkaisujen sekä asiakkaiden ja logistiikkakumppanien prosesseihin tehtyjen liittymien avulla toiminta on tehostunut merkittävästi, joustavuuus asiakkaiden suuntaan kasvanut ja paperityön osuus varaston ohjauksessa vähentynyt lähes olemattomiin.

> Jätä yhteydenottopyyntö