IT-asiantuntijapalvelut | Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi – IT-palvelut | IT liiketoiminta, IT strategia ja organisaatio, IT kehittämisstrategia, IT hanke ja projekti, IT järjestelmä ja järjestelmäuudistus, IT selvitys ja tiekartta, IT esimäärittely ja suunnittelu, IT mitoitus ja muutoksen hallinta, IT valmennus ja sitouttaminen

IT-asiantuntijapalvelut

IT-asiantuntijapalvelut

Menestyksellinen IT-hanke ja onnistunut informaatiotekniikan hyödyntäminen liiketoiminnassa edellyttävät sekä kehittämistoimenpiteiden oikeaa kohdistusta ja mitoitusta että hyvää muutoksen hallintaa.

Kohdistus edellyttää kykyä ymmärtää liiketoiminnan strategiaa ja logiikkaa sekä IT:n mahdollisuuksien laaja-alaista tuntemista. Mitoitukseen tarvitaan osaamisen ja kokemuksen tuomaa näkemystä löytää optimaaliset keinot. Muutoksen hallinta vaatii organisaation ja yksilön toiminnan ymmärtämistä sekä projektiosaamista. Olemme koonneet kaiken tämän yhteen taloon.

Toimitamme laadukkaasti

  • Visio- ja tiekarttatyöskentelyjen ohjaus
  • Selvitykset, esimäärittelyt ja hankesuunnittelu
  • IT- strategiatyö ja valmennukset
  • Muutoksen hallinta ja käyttäjien sitouttaminen suurissa IT-järjestelmäuudistuksissa nopean hyödyn varmistamiseksi.

Case: IT- ja asiakasosastojen välinen yhteistyö

Monikansallinen metsäteollisuusyritys kehitti suuren järjestelmähankkeen yhteydessä osastojen ja eri maista käsin toimivan IT-yksikön välistä yhteistyötä, jossa oli ilmennyt puutteita sisäisessä asiakaspalvelussa ja projektikommunikaation sujuvuudessa. Koivuniemen konsultit perehtyivät ilmenneisiin ongelmiin huolellisesti ja yhdessä HRD:n ihmisistä koostuvan suunnitteluryhmän kanssa rakennettiin työpajaprosessi, joka tähtäsi kahden osaston yhteistyön kehittämiseen. Jo pilottikehityspäivän aikana havaittiin merkittävää keskinäisten asenteiden lieventymistä ja ennen muuta löydettiin useita käytännöllisiä avaimia yhteistyöhön.

Case: Sähköisen asioinnin strategiatyö ja tiekartta

Rahoituslaitos määritteli kaikkia liiketoimintoja koskevan sähköisten palvelujen kehittämisstrategian ja tiekartan viidelle vuodelle. Koivuniemen suunnittelema ja ohjaama työskentely sisälsi johdon haastattelut, kehittämisvastuussa olevien työpajat, tiekarttahankkeiden hankesuunnittelun ja työskentelyn kattavan dokumentoinnin. Syntynyt strategia ja tiekartta hyväksyttiin johdon toimesta täytäntöön.

Jätä yhteydenottopyyntö

Saatat olla kiinnostunut myös näistä