Strategian ja organisaation kehittäminen

Strategian ja organisaation kehittäminen

Strategian kehittämisessä on otettava entistä tarkemmin huomioon liiketoimintaympäristön nopea muutos. Tämä asettaa uusia vaatimuksia strategiaprosessille ja strategian käytäntöönviemiselle. Strategiaprosessin tulee reagoida herkästi muutoksiin. Organisaatiosta on rakennettava uudistumiskykyinen, joustava ja tulokselliseen sisäiseen kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen kykenevä.

Toimitamme laadukkaasti

  • Visio- ja strategiatyön ohjaus
  • Uudistumiskyvyn esteiden tunnistaminen ja käsittely
  • Strategiaprosessit ja strategian määrittely
  • Konsernistrategiat, johtoryhmätyöskentelyn valmennukset
  • Strategiset analyysit ja tutkimukset
  • Strategiavalmennukset ja simulaatiot
  • Organisaation kehittäminen ja muutosohjelmat.

Case: Strategian käytäntöönvienti muutostilanteessa

Pakkausmateriaaleja valmistava kansainvälinen yritys siirtyi perinteisestä tehdasorganisaatiosta asiakaslähtöiseen myynnin toimintamalliin ja matriisiorganisaatioon. Yhdessä Koivuniemen kanssa määriteltiin onnistumisen edellytykset ja riskit, otettiin muutos haltuun ja hankkeistettiin muutoksen läpivienti.

Case: Asiakaspalveluorganisaatioon siirtyminen

Suuren teollisuuskonsernin logistiikkayksikkö suuntasi toimintaansa oman konsernin ulkopuolisiin asiakkaisiin. Tämän tukemiseksi organisaatio ja toimintamalli uudistettiin sekä käynnistettiin asiakaspalvelun kehitys. Koivuniemi kutsuttiin viemään läpi monipuolinen muutoshallintaohjelma, joka sisälsi myös asiakaskartoituksen.

Jätä yhteydenottopyyntö

Saatat olla kiinnostunut myös näistä