Sisäinen viestintä ja strategian jalkauttaminen | Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi – Viestintäpalvelut | Strategialähtöisyys viestinnässä, viestintä muutostilanteissa ja johtamisviestintä, strateginen ajattelu ja strategian toteuttaminen, sisäiset kampanjat, CSR- ja HSEQ-viestintä, intranet ja sisällöt intranetiin sekä sisäisiin medioihin, sähköinen työpöytä

Sisäinen viestintä ja strategian jalkauttaminen

Sisäinen viestintä ja strategian jalkauttaminen

Strategialähtöisyys on vastakohta vanhan ja totutun toistamiselle. Urautuminen vaanii jokaista eikä ole itsestään selvää, että arjessa priorisoituva työ ja resurssien käyttö joka tasolla tähtää edes välillisesti ydintavoitteisiin. Sisäinen viestintä on kaikissa muodoissa strategian jalkauttamisen etulinjaa ja siksi siltä edellytetään tavoitteiden ja niiden prioriteettien syvällistä sisäistämistä. Valmentaudu strategiseen ajatteluun ja harjaannu strategialähtöisessä toiminnan suunnittelussa - me sitoudumme kaikessa yhteistyössä teidän strategianne toteuttamiseen.

Toimitamme laadukkaasti

  • Sisäisen viestinnän prosessien kirkastaminen ja viestintäsuunnitelmat
  • Strategia ja viestintä integroituna valmennuksiin
  • Viestintä muutostilanteissa, johtamisviestintä, johtoryhmävalmennukset ja –sparraukset sekä –konsultointi, johtamisjärjestelmäkonsultoinnit
  • CSR- ja HSEQ-viestinnän suunnitelmat, sisäiset kampanjat ja käytäntöön viennin ohjelmat
  • Intranetportaalit ja muut intranet-toteutukset, sähköiset työpöydät
  • Video- ja multimediasisällöt intranetiin ja sisäisiin medioihin.

Case: Tuottoa nopealla strategian käytäntöön viennillä

Kansainvälisen metsäteollisuuskonsernin puuteollisuusryhmä uudisti strategiansa ja siirtyi matriisiorganisaatioon. Uuden organisaation ja toimintamallien käytäntöön vientiä tuettiin Koivuniemen suunnittelemalla intranetin uudistuksella, sisäisen viestinnän organisoinnilla ja elämyksellisillä lanseerausmateriaaleilla ja tapahtumilla. Uudistettu intranet sisälsi myös etusivun multimediakanavan, jota hyödynnettiin uutta strategiaa ja yhteinäisempää yritysidentiteettiä tukevan viestin jalkauttamiseen. Kokonaisuus motivoi henkilöstöä kaikilla tasoilla ja nopeutti haastavan muutoksen läpivientiä.

Case: Muutoshallinnan portaali

Kansainvälinen konepajakonserni halusi edistää "One Company" -ohjelmaansa tytäryhtiöidensä henkilöstön piirissä yhtenäistämällä konsernin johtamisprosesseja. Koivuniemi toteutti sekä valmennuskokonaisuuden että siihen liittyvän koulutusportaalin, jossa koulutussisällöt julkaistiin, ja johon rakennettiin lisäksi konsernijohtajan viestistä alkaen runsaasti strategista muutosta esittelevää ja argumentoivaa sisältöä. Konserni-ilmeen mukainen verkkoympäristö, joka oli käytettävissä aikavyöhykkeistä riippumatta, auttoi johtoa seuraamaan koulutuksen ja muutosviestin läpimenoa keskijohdossa.

Jätä yhteydenottopyyntö

Saatat olla kiinnostunut myös näistä