Brändinkehitys ja profiloituminen | Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi – Viestintäpalvelut | Hyvä brändi ja parempi yrityskuva, erottuminen markkinoilla ja brändin rakentaminen, brändijohtaminen ja brändiprosessi, brändäys ja brändikehitys, bränditutkimus ja brändin jalkauttaminen, julkisuuskuvakampanja ja sponsorointi, visuaalinen identiteetti

Aidosti integroitu brändinkehitys ja profiloituminen

Brändinkehitys ja profiloituminen

Parempi yrityskuva ja parempi erottuminen markkinoilla voivat vaikuttaa ratkaisevasti tulokseen. Hyvä brändi tasoittaa suhdanneherkkyyttä, tukee hinnoittelua ja helpottaa myyntityötä. Hyvän brändin arvo voikin olla monin kerroin liikevaihdon suuruinen.

Minkä arvoinen parempi brändi voisi olla teille euroissa?

On helppo laskea, että brändäyksen tuottopotentiaali on valtava, mutta potentiaalin hyödyntäminen ei ole triviaalia. Brändijohtaminen alkaa strategiatasolta ja varmistaa, että jokainen kontakti viestii yhtenäistä ja hallittua mielikuvaa yrityksestä jokaiselle sidosryhmälle. Siksi sitoudumme brändiprosessiinne ainutlaatuisella yhdistelmällä strategiatyön tukea, valmennusta, markkinointiviestinnän ja mediaosaamisen tietotaitoa. Nimenomaan laaja-alaisuus auttaa tehokkaasti kaatamaan brändikehityksen henkisiä ja sisäisiä raja-aitoja.

Toimitamme laadukkaasti

  • Bränditutkimukset kohdistetusti tai laajapohjaisesti
  • Brändin kirkastamisen ja profiloinnin
  • Brändin jalkauttaminen organisaatioon ja sidosryhmiin
  • Brändi- ja julkisuuskuvakampanjat aidon monikanavaisesti
  • Sponsoroinnin tehokas hyödyntäminen.

Case: Brändin rakentaminen mediassa

Yksi maailman arvostetuimmista liikenne- ja kuljetusalan brändeistä turvautui Koivuniemeen tehdäkseen brändistään läheisen ja eri ikäisiä aikuisia suomalaisia aidosti puhuttelevan. Monikanavaisuutta, sponsorointia, interaktiivisuutta ja niin mainonnallisia kuin toimituksellisia sisältöjä hyödyntänyt monivuotinen yhteistyö nosti brändin relevanssin uudelle tasolle antamalla sille suomalaisia puhuttelevan merkityksen. Kuvaavaa tuloksissa oli, että kun eräs toinen yritys toteutti merkittävän esillä ollutta teemaa käsittelevän kampanjan, yleisö mielsi kampanjan asiakkaamme toteuttamaksi.

Case: Keskisuuren yrityksen visuaalinen identiteetti

Kansainvälistyvä teollisuudelle testauspalveluja tarjoava yritys oli kiinnittänyt hyvin vähän huomiota ulkoiseen kuvaansa. Suuren asiakkaansa suosittelemana yritys kääntyi Koivuniemen puoleen, joka tutustui yrityksen liiketoimintaan ja toteutti ketterällä konseptilla logon, yritysgrafiikan, internetsivujen, esitteiden ja messuosaston ilmeen suunnittelun. Tuloksena oli vaikuttavan yhtenäinen, liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti kansainvälisesti puhutteleva yritysilme.

Jätä yhteydenottopyyntö

Saatat olla kiinnostunut myös näistä