Ostotoiminnan kehittäminen

Ostotoiminnan kehittäminen

Tehokas toimittajakentän hallinta ja ostotoiminta ovat teollisuuden ja kaupan yritysten keskeinen kannattavuus- ja kilpailuetutekijä. Lisäksi erityisesti suuret organisaatiot kaikilla toimialoilla hyötyvät hyvin organisoidusta hankintatoimesta.

Tuemme teitä laaja-alaisesti kaikessa ostotoiminnan kehittämisessänne ml. tiimin osaaminen, toimittajahallinta, toimitusketjun integraatio ja sisäisten prosessien tehokkuus.

Toimitamme osaavasti mm.

  • Valmennukset hankintatiimin neuvottelu- ja ihmissuhdetaitojen sekä hankintatiimin prosessien ja johtamisen kehittämiseksi
  • Kehittämistuen toimittajayhteistyön parantamiseksi ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi kumppaniverkostossa
  • Hankinnan sopimuskäytäntöjen ja liiketoimintatavoitteiden yhteensovittamisen
  • Toimitusketjun (SCM) ja kumppanirajapinnan prosessien optimoinnin
  • Sähköiset tiedonkäsittelyn ratkaisut toimitusketjun integraation ja yhteistoiminnan syventämiseksi ml EDI/OVT-integraatiot, ostolaskujen sähköistys ja toimittajaekstranet.

Case: Päivittäistavarakaupan ketjun toimittajaintegraatio

Kasvava, kymmenillä paikkakunnilla toimiva päivittäistavarakaupan keskusliike valitsi Koivuniemen EDI-operaattorikseen vastaamaan toimittajien sujuvasta kytkemisestä hankintaprosessiinsa. Koivuniemi huolehtii projektien sujuvuudesta, sanomien muuntamisesta, tiedonsiirrosta ja reitityksestä. Yhteistyön ansiosta uuden tavarantoimittajan kytkeminen aiheuttaa mahdollisimman vähän teknistä kommunikaatiota ja järjestelmätyötä keskusliikkeelle.

Case: Metalliteollisuuden hankintaekstranet

Markkina-alueellaan merkittävä konepaja- ja ajoneuvoteollisuuden konserni integroi sadoista yrityksistä koostuvan toimittajakuntansa sähköisten rajapintojen taakse Koivuniemen toimittaman kehittyneen hankintaekstranetin eli supplier web -portaalin avulla. Portaalin kautta tavarantoimittajat ja alihankkijat voivat nähdä ja käsitellä konserniyrityksen tarjouspyynnöt, ennusteet ja tilaukset, jotka luetaan suoraan konsernin ERP-järjestelmän rajapinnoista. Ratkaisu sähköistää koko toimittajarajapinnan tarjouspyynnöstä laskutukseen.

> Jätä yhteydenottopyyntö