Muutoksen hallinta

Muutoksen hallinta

Useimmat laajemmat kehityshankkeet, toimintamallin muutokset ja jopa valmennusohjelmat edellyttävät johdonmukaista muutoksen hallintaa. Muutosta on kyettävä suunnittelemaan, hallinnoimaan ja mittaamaan. Riskit, kuten muutosvastarinta, on tunnistettava ja hallittava. Myös muutoksen tuomat mahdollisuudet on kyettävä nopeasti hyödyntämään. Johdonmukainen johtamisviestintä on onnistumisen edellytys organisaation kaikilla tasoilla. Muutoksen merkityksen ja perustelujen ymmärtäminen omalla ja toisten kohdalla antaa hyvät edellytykset sen nopealle omaksumiselle. Autamme konkreettisten muutosten tehokkaassa läpiviennissä.

Toimitamme laadukkaasti

  • Muutosohjelmat ja -valmennukset (esim. johdon ja esimiesten muutosvalmennus)
  • Konsernitason muutoksen koordinointi (esim. siirtyminen tehdasorganisaatiosta matriisiorganisaatioon)
  • Strategian käytäntöön vienti ja strategiset muutokset (esim. muutospolku tuotevalmistuksesta palveluliiketoimintaan)
  • Järjestelmäprojektin muutoshallintatuki (esim. ERP- tai CRM-järjestelmän käyttöönotto)
  • Yt-neuvottelujen muutoshallintatuki organisaatiossa, monipuoliset koulutukset

Case: Muutosvalmennus esimiehille

Konepajakonsernin divisioona kehitti esimiestensä muutosjohtamistaitoja. Tämän lisäksi divisioonan palveluliiketoiminnan yksikössä organisoitiin erityinen strategian käytäntöönviennin tuki, jota edelsi kattava muutosvastarinnan kartoitus. Koivuniemen toimesta huolellisesti suunniteltu, valmisteltu ja toteutettu valmennushanke tuki olennaisesti uuden strategian ja siihen liittyvien organisointien käytäntöönviemistä.

Case: Tuotemyynnistä ratkaisumyyntiin

Lääketeollisuuden yritys ajoi muuttuneessa markkinassa sisään nopean muutoksen myyntiedustajien toimintamalliin kouluttaen heidät tuotemyynnistä ratkaisumyynnin osaajiksi. Tämä toteutettiin Koivuniemi suunnittelemana ja toimittamana korkealaatuisena myynnin simulaatiovalmennuksena, jonka kautta samalla arvioitiin jokainen myyntiedustaja ja autettiin esimiehiä ymmärtään, kuinka kutakin yksilöä tulee muutoksessa johtaa.

Jätä yhteydenottopyyntö

Saatat olla kiinnostunut myös näistä