Asiakkuudet ja kumppaniverkosto

Asiakkuudet ja kumppaniverkosto

Johdonmukainen asiakkuuksien hallinta on ratkaisu- ja palveluliiketoiminnan ydintä. Liian usein sillä käsitetään lyhytjänteistä avainasiakkaiden myynnin suunnittelua. Tehokas asiakkuuksien hallinta perustuu prosessiin, jossa asiakastuntemus lisääntyy merkittävästi, asiakkaiden tavoitteet, mahdollisuudet ja uhat tunnetaan hyvin ja oma asiakkuusvisio ja asiakkuuden kehittämistavoitteet osataan sen johdosta määritellä hyvin. Tarvitaan johdonmukaista työtä avainasiakkuuden kehittämiseksi pitkän ajan kuluessa. Tämä edellyttää avainasiakaspäälliköiltä ja -tiimeiltä monia uusia taitoja.

Autamme määrittelemään asiakkuuden hallintaprosessin ja työkalut, kytkemään CRM järjestelmän osaksi prosessia ja kouluttamaan toimintamallin ja taidot organisaatiolle.

Toimitamme laadukkaasti

  • Asiakkuuksien hallinnan prosessien ja toimintamallin määrittely
  • CRM-hankkeen konsultointi, ratkaisujen valinta ja tuki nopealle käyttöönotolle myyntiorganisaatiossa
  • Asiakashallinnan valmennusohjelmat koko organisaatiolle
  • Asiakashallinnan täsmäkoulutukset
  • Asiakkuusanalyysit ja asiakaskohtaiset toimenpidesuunnitelmat
  • Asiakastyytyväisyysmittaukset, syvähaastattelut
  • Asiakaslähtöisyyden konsultointi ja koulutus
  • Avainasiakaspäälliköiden ja -tiimien valmennus (KAM-valmennus).

Case: Avainasiakkaiden haltuunotto

Kasvava kotimainen teollisuusyritys otti keskeisenä myynnin kehitysaskeleena avainasiakkuutensa haltuun. Koivuniemen ohjaamana hankkeessa käytiin läpi nykyinen asiakkuuksien hallintaprosessi, tunnistettiin kehityskohteet, luotiin uusi toimintamalli, johon avainasiakaspäälliköt koulutettiin ja säännömukaistettiin tehokkaat tiimeissä tapahtuva avainasiakassuunnittelu.

Case: Asiakkuuden ongelmanratkaisu

ICT-alalla toimiva yritys selvitti syyt tärkeän asiakkaan jatkuvaan tyytymättömyyteen, joka ilmeni muun muassa tiheänä reklamointina. Koivuniemen toimesta analysoitiin toimitusprosessi, haastateltiin asiakasta, tunnistettiin ongelmat ja määriteltiin kehittämiskohteet, jotka kuntoon laittamalla asiakkuus saatiin paremmin hallintaan.

Lue ajatuksiamme kanta-asiakasohjelmien rakentamisesta muotialan liiton Modin-lehden numerosta 1/2013 (PDF)

Jätä yhteydenottopyyntö

Saatat olla kiinnostunut myös näistä