Äijät iskuun -valmennukset miehille

Koivuniemen Äijät iskuun -valmennus

Ota äijät kentällä ja halleissa mukaan muutokseen, pidä kiinni kokeneesta työvoimasta, lisää tiimien yhteispeliä ja vähennä samalla työtapaturmia ja sairauspoissaoloja.

Työyhteisön kehittäminen on paljolti kommunikaation kehittämistä. Yleensä vilkkaimmat hoitavat puhumisen, mutta todellinen kehitys edellyttää myös niiden saamista ääneen, jotka ajattelevat ensin. Tämä ja samanaikainen joukkuehengen synnyttäminen ovat ammattitaitoisen konsultin alaa.

Tukitarpeita löytyy jokaisesta organisaatiosta, jossa on paljon miehiä suorittavassa työssä. Koivuniemen koulutuksessa puhutaan miesten kieltä ja asioista niiden oikeilla nimillä.

Sovellusesimerkit

  • Haastattelut ja kartoitukset
  • Ryhmäkeskustelut äijille
  • Tekijästä asiantuntijaksi
  • Kaverista esimieheksi
  • Itsensä johtaminen, suorituksen johtaminen ja tuloksellisuus työssä
  • Vastuun ottaminen itsestä ja kaverista
  • Tiimihengen rakentaminen
  • Palautteen antaminen
  • Ongelmien ratkaiseminen
  • Työhön vaikuttavat työn ulkopuoliset haasteet (alkoholi, ihmissuhteet, talous jne.)

Case: Paperitehtaan henkilökunnasta esimiehiä

Paperitehtaan henkilökunnasta oli nostettu esimiehiksi osaavia ja vastuuta haluavia henkilöitä. Vuosien ystävyys ja esimiestaidot olivat koetuksella, kun omistaja joutui tuotannollistaloudellisista syistä viemään organisaatiossa läpi yt:t ja useita muutoksia. Koivuniemen Äijävalmennus hitsasi joukon yhteen ja kiitos kaikui aina ylimpään johtoon asti.

Case: Tehdasorganisaation miehet ideoimaan palveluita

Perinteinen tehdasorganisaatio lähti kehittämään palveluliiketoimintaa. Heti alusta asti oli selvää, että koko organisaatio otetaan mukaan tuotteistamaan uusia palveluita ja synnyttämään todellista palvelukulttuuria alalle, jossa sellaista ei aikaisemmin ollut siinä mittakaavassa ollut. Osana suurempaa muutosohjelmaa myös kaikki asiakasrajapinnassa kentällä työskentelevät miehet innostettiin mukaan. Samalla organisaatiota valmistettiin tulossa olevaan muutokseen. Jo prosessin ensimmäisenä vuotena oli saatu synnytettyä uudenlainen kommunikoiva ja yhdessä aktiivisesti palveluita kehittävä porukka.

> Jätä yhteydenottopyyntö