Facebook share Twitter print

Raamattu

Koivuniemen Raamattuhaku ja Nettiraamattu

 
 Hae Raamatusta Käännös:
 Hakeaksesi sanatarkkaa lauseen osaa, käytä ympärillä lainausmerkkejä.
 Hae perussanoille myös taivutusmuodot (vain KR 1933/38).
 Haku rajataan seuraaviin kirjoihin:
Hae Tyhjennä
<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>
 

1.Aikakirja:
8:1 Benjaminille syntyi esikoisena Bela, toisena Asbel, kolmantena Ahrah,
8:2 neljäntenä Nooha ja viidentenä Raafa.
8:3 Ja Belalla oli pojat: Addar, Geera, Abihud,
8:4 Abisua, Naaman, Ahoah,
8:5 Geera, Sefufan ja Huuram.
8:6 Ja nämä olivat Eehudin pojat - nämä olivat Geban asukkaiden perhekunta-päämiehet. Heidät siirrettiin pois Manahatiin,
8:7 niin myös Naaman, Ahia ja Geera; hän siirsi heidät pois. Hänelle syntyi Ussa ja Ahihud.
8:8 Ja Saharaimille syntyi Mooabin maassa, sittenkuin hän oli hyljännyt vaimonsa Huusimin ja Baaran,
8:9 hänelle syntyi hänen vaimostaan Hoodeksesta Joobab, Sibja, Meesa, Malkam,
8:10 Jeus, Sokja ja Mirma; nämä olivat hänen poikiansa, perhekunta-päämiehiä.
8:11 Ja Huusimista oli hänelle syntynyt Abitub ja Elpaal.
8:12 Ja Elpaalin pojat olivat Eeber, Misam ja Semed. Tämä rakensi Oonon ja Loodin ynnä sen tytärkaupungit.
8:13 Beria ja Sema olivat Aijalonin asukasten perhekunta-päämiehiä; ja he karkoittivat Gatin asukkaat,
8:14 he ja Ahjo, Saasak ja Jeremot.
8:15 Ja Sebadja, Arad, Eder,
8:16 Miikael, Jispa ja Jooha olivat Berian poikia.
8:17 Ja Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber,
8:18 Jismerai, Jislia ja Joobab olivat Elpaalin poikia.
8:19 Ja Jaakim, Sikri, Sabdi,
8:20 Elienai, Silletai, Eliel,
8:21 Adaja, Beraja ja Simrat olivat Siimein poikia.
8:22 Ja Jispan, Eder, Eliel,
8:23 Abdon, Sikri, Haanan,
8:24 Hananja, Eelam, Antotia,
8:25 Jifdeja ja Penuel olivat Saasakin poikia.
8:26 Ja Samserai, Seharja, Atalja,
8:27 Jaaresja, Elia ja Sikri olivat Jerohamin poikia.
8:28 Nämä olivat perhekunta-päämiehiä, päämiehiä polveutumisensa mukaan; he asuivat Jerusalemissa.
8:29 Gibeonissa asui Gibeonin isä, jonka vaimon nimi oli Maaka.
8:30 Ja hänen esikoispoikansa oli Abdon, sitten Suur, Kiis, Baal, Naadab,
8:31 Gedor, Ahjo ja Seker.
8:32 Ja Miklotille syntyi Simea. Hekin asuivat veljinensä Jerusalemissa, rajakkain veljiensä kanssa.
8:33 Ja Neerille syntyi Kiis, Kiisille syntyi Saul, ja Saulille syntyi Joonatan, Malkisua, Abinadab ja Esbaal.
8:34 Ja Joonatanin poika oli Meribbaal, ja Meribbaalille syntyi Miika.
8:35 Ja Miikan pojat olivat Piiton, Melek, Tarea ja Aahas.
8:36 Ja Aahaalle syntyi Jooadda, Jooaddalle syntyi Aalemet, Asmavet ja Simri. Ja Simrille syntyi Moosa,
8:37 ja Moosalle syntyi Binea; hänen poikansa oli Raafa, tämän poika Elasa ja tämän poika Aasel.
8:38 Ja Aaselilla oli kuusi poikaa, ja nämä ovat heidän nimensä: Asrikam, Bookeru, Jismael, Searja, Obadja ja Haanan. Nämä kaikki olivat Aaselin poikia.
8:39 Ja Eesekin, hänen veljensä, pojat olivat: hänen esikoisensa Uulam, toinen Jeus ja kolmas Elifelet.
8:40 Ja Uulamin pojat olivat sotaurhoja, jousen jännittäjiä, ja heillä oli paljon poikia ja poikien poikia, sataviisikymmentä. Nämä kaikki ovat benjaminilaisia.

<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>
 

Koivuniemen Raamattuhaku ja Nettiraamattu

Lataa Raamattu sovelluksena puhelimeesi

Käytä Koivuniemen Raamattu-palvelua kätevästi oman puhelimesi tyylillä. Lataa sovellus ilmaiseksi omaan puhelinjärjestelmääsi.