Facebook share Twitter print

Raamattu

Koivuniemen Raamattuhaku ja Nettiraamattu

 Hae Raamatusta Käännös:
 Haku rajataan seuraaviin kirjoihin:
Hae Tyhjennä    
<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>
 

Joosua:
19:1 Toinen arpa tuli Simeonille, simeonilaisten sukukunnalle, heidän suvuillensa; ja heidän perintöosansa tuli olemaan keskellä Juudan jälkeläisten perintöosaa. > Jakeen lisätiedot
19:2 Heidän perintöosakseen tuli: Beerseba, Seba, Moolada, > Jakeen lisätiedot
19:3 Hasar-Suual, Baala, Esem, > Jakeen lisätiedot
19:4 Eltolad, Betul, Horma, > Jakeen lisätiedot
19:5 Siklag, Beet-Markabot, Hasar-Suusa, > Jakeen lisätiedot
19:6 Beet-Lebaot ja Saaruhen - kolmetoista kaupunkia kylineen; > Jakeen lisätiedot
19:7 Ain, Rimmon, Eeter ja Aasan - neljä kaupunkia kylineen; > Jakeen lisätiedot
19:8 sitten kaikki ne kylät, jotka ovat näiden kaupunkien ympärillä, aina Baalat-Beeriin, Etelämaan Raamaan, saakka. Tämä on simeonilaisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa. > Jakeen lisätiedot
19:9 Juudan jälkeläisten osasta saivat simeonilaiset perintöosansa, sillä Juudan jälkeläisille oli heidän osuutensa liian suuri; niin simeonilaiset saivat perintöosansa heidän perintöosansa keskeltä. > Jakeen lisätiedot
19:10 Kolmas arpa nousi sebulonilaisille, heidän suvuillensa, ja heidän perintöosansa alue tuli ulottumaan Saaridiin saakka. > Jakeen lisätiedot
19:11 Länteen päin nousee heidän rajansa Maralaan, koskettaa Dabbesetia ja sitä puroa, joka on Jokneamin itäpuolella. > Jakeen lisätiedot
19:12 Itään päin, auringonnousuun päin, kääntyy raja Saaridista Kislot-Taaborin alueelle ja jatkuu Daberatiin ja nousee Jaafiaan. > Jakeen lisätiedot
19:13 Sieltä se kulkee itään päin, auringonnousuun päin, Gat-Heeferiin ja Eet-Kasiniin ja jatkuu Rimmoniin, joka ulottuu Neegaan. > Jakeen lisätiedot
19:14 Sitten raja kääntyy sen pohjoispuolitse Hannatoniin ja päättyy Jiftah-Eelin laaksoon. > Jakeen lisätiedot
19:15 Kattat, Nahalal, Simron, Jidala ja Beetlehem - kaksitoista kaupunkia kylineen. > Jakeen lisätiedot
19:16 Tämä on sebulonilaisten, heidän sukujensa, perintöosa, nämä kaupungit kylineen. > Jakeen lisätiedot
19:17 Neljäs arpa tuli Isaskarille, isaskarilaisille, heidän suvuilleen. > Jakeen lisätiedot
19:18 Ja heidän alueellaan tuli olemaan Jisreel, Kesullot, Suunem, > Jakeen lisätiedot
19:19 Hafaraim, Siion, Anaharat, > Jakeen lisätiedot
19:20 Rabbit, Kisjon, Ebes, > Jakeen lisätiedot
19:21 Remet, Een-Gannim, Een-Hadda ja Beet-Passes; > Jakeen lisätiedot
19:22 ja raja koskettaa Taaboria, Sahasimia, Beet-Semestä, ja heidän rajansa päättyy Jordaniin - kuusitoista kaupunkia kylineen. > Jakeen lisätiedot
19:23 Tämä on isaskarilaisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa, kaupungit kylineen. > Jakeen lisätiedot
19:24 Viides arpa tuli asserilaisten sukukunnalle, heidän suvuillensa. > Jakeen lisätiedot
19:25 Ja heidän alueellaan tuli olemaan Helkat, Hali, Beten ja Aksaf, > Jakeen lisätiedot
19:26 Alammelek, Amad ja Misal; ja lännessä raja koskettaa Karmelia ja Siihor-Libnatia, > Jakeen lisätiedot
19:27 kääntyy sitten auringonnousuun päin Beet-Daagoniin ja koskettaa Sebulonia ja Jiftah-Eelin laaksoa pohjoisessa, Beet-Eemekiä ja Negieliä ja jatkuu Kaabulin pohjoispuolitse > Jakeen lisätiedot
19:28 Ebroniin, Rehobiin, Hammoniin ja Kaanaan, aina suureen Siidoniin saakka. > Jakeen lisätiedot
19:29 Sitten raja kääntyy Raamaan ja menee Tyyron varustettuun kaupunkiin saakka; sitten raja kääntyy Hoosaan ja päättyy mereen, Heebelistä Aksibiin. > Jakeen lisätiedot
19:30 Umma, Afek ja Rehob - kaksikymmentä kaksi kaupunkia kylineen. > Jakeen lisätiedot
19:31 Tämä on asserilaisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa, nämä kaupungit kylineen. > Jakeen lisätiedot
19:32 Kuudes arpa tuli naftalilaisille, naftalilaisten suvuille. > Jakeen lisätiedot
19:33 Ja heidän rajansa tuli kulkemaan Heelefistä, Saanannimin tammesta, Adami-Nekebin ja Jabneelin kautta Lakkumiin asti ja päättyy Jordaniin. > Jakeen lisätiedot
19:34 Ja raja kääntyy länteen päin Asnot-Taaboriin ja jatkuu sieltä Hukkokiin ja koskettaa etelässä Sebulonia, lännessä Asseria ja idässä Juudaa Jordanin luona. > Jakeen lisätiedot
19:35 Varustettuja kaupunkeja ovat: Siddim, Seer, Hammat, Rakkat, Kinneret, > Jakeen lisätiedot
19:36 Adama, Raama, Haasor, > Jakeen lisätiedot
19:37 Kedes, Edrei, Een-Haasor, > Jakeen lisätiedot
19:38 Jireon, Migdal-Eel, Horem, Beet-Anat ja Beet-Semes - yhdeksäntoista kaupunkia kylineen. > Jakeen lisätiedot
19:39 Tämä on naftalilaisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa, kaupungit kylineen. > Jakeen lisätiedot
19:40 Seitsemäs arpa tuli daanilaisten sukukunnalle, heidän suvuilleen. > Jakeen lisätiedot
19:41 Heidän perintöosansa alueella tuli olemaan Sora, Estaol, Iir-Semes, > Jakeen lisätiedot
19:42 Saalabbin, Aijalon, Jitla, > Jakeen lisätiedot
19:43 Eelon, Timna, Ekron, > Jakeen lisätiedot
19:44 Elteke, Gibbeton, Baalat, > Jakeen lisätiedot
19:45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon, > Jakeen lisätiedot
19:46 Mee-Jarkon ja Rakkon, ynnä Jaafoon päin oleva alue. > Jakeen lisätiedot
19:47 Mutta daanilaisten alue joutui heiltä pois. Niin daanilaiset lähtivät ja taistelivat Lesemiä vastaan ja valloittivat sen ja surmasivat miekan terällä sen asukkaat ja ottivat sen omaksensa ja asettuivat sinne. Ja he antoivat Lesemille nimen Daan, isänsä Daanin mukaan. > Jakeen lisätiedot
19:48 Tämä on daanilaisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa, nämä kaupungit kylineen. > Jakeen lisätiedot
19:49 Kun israelilaiset olivat saaneet jaetuksi maan sen rajoja myöten, antoivat he Joosualle, Nuunin pojalle, perintöosan keskuudessaan. > Jakeen lisätiedot
19:50 Herran käskyn mukaisesti he antoivat hänelle sen kaupungin, jota hän pyysi, Timnat-Serahin Efraimin vuoristossa. Ja hän rakensi uudestaan kaupungin ja asettui sinne. > Jakeen lisätiedot
19:51 Nämä ovat ne perintöosat, jotka pappi Eleasar ja Joosua, Nuunin poika, ja israelilaisten sukukuntien perhekunta-päämiehet jakoivat arvalla Siilossa Herran edessä, ilmestysmajan ovella. Niin he lopettivat maan jakamisen. > Jakeen lisätiedot

<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>