Facebook share Twitter print

Raamattu

Koivuniemen Raamattuhaku ja Nettiraamattu

 Hae Raamatusta Käännös:
 Haku rajataan seuraaviin kirjoihin:
Hae Tyhjennä    
<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>
 

4.Mooseksen kirja:
7:1 Kun nyt Mooses oli saanut pystytetyksi asumuksen ja oli voidellut sen ja pyhittänyt sen kaikkine kalustoineen ynnä alttarin kaikkine kalustoineen sekä voidellut ja pyhittänyt ne, > Jakeen lisätiedot
7:2 niin Israelin ruhtinaat, perhekuntien päämiehet, nimittäin heimoruhtinaat, katselmuksessa olleiden esimiehet, > Jakeen lisätiedot
7:3 toivat lahjanansa Herran eteen kuudet katetut vaunut ja kaksitoista raavasta, kaksi ruhtinasta aina yhdet vaunut ja kukin ruhtinas härän; ne he toivat asumuksen eteen. > Jakeen lisätiedot
7:4 Ja Herra sanoi Moosekselle näin: > Jakeen lisätiedot
7:5 "Ota ne heiltä ilmestysmajan palveluksessa käytettäviksi ja anna ne leeviläisille, kullekin hänen palvelustehtävänsä mukaisesti." > Jakeen lisätiedot
7:6 Ja Mooses otti vastaan vaunut ja raavaat ja antoi ne leeviläisille. > Jakeen lisätiedot
7:7 Kahdet vaunut ja neljä raavasta hän antoi Geersonin pojille heidän palvelustehtävänsä mukaisesti. > Jakeen lisätiedot
7:8 Ja neljät vaunut sekä kahdeksan raavasta hän antoi Merarin pojille sen palvelustehtävän mukaisesti, joka heidän oli suoritettava Iitamarin, pappi Aaronin pojan, johdolla. > Jakeen lisätiedot
7:9 Mutta Kehatin pojille hän ei antanut mitään, koska heidän hoidettavinaan oli pyhät esineet, joita heidän oli olallaan kannettava. > Jakeen lisätiedot
7:10 Ja ruhtinaat toivat vihkiäislahjoja alttaria varten sinä päivänä, jona se voideltiin; ja ruhtinaat toivat lahjansa alttarin eteen. > Jakeen lisätiedot
7:11 Ja Herra sanoi Moosekselle: "Ruhtinaat tuokoot yksitellen, kukin päivänänsä, uhrilahjansa alttarin vihkiäisiin." > Jakeen lisätiedot
7:12 Ensimmäisenä päivänä toi uhrilahjansa Nahson, Amminadabin poika, Juudan sukukunnasta. > Jakeen lisätiedot
7:13 Ja hänen uhrilahjanansa oli hopeavati, sadan kolmenkymmenen sekelin painoinen, ja hopeamalja, joka painoi seitsemänkymmentä sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:14 kymmenen sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta, > Jakeen lisätiedot
7:15 mullikka, oinas ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:16 kauris syntiuhriksi > Jakeen lisätiedot
7:17 ja yhteysuhriksi kaksi raavasta, viisi oinasta, viisi kaurista ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Nahsonin, Amminadabin pojan, uhrilahja. > Jakeen lisätiedot
7:18 Toisena päivänä Netanel, Suuarin poika, Isaskarin ruhtinas, toi uhrilahjansa. > Jakeen lisätiedot
7:19 Hän toi uhrilahjanansa hopeavadin, sadan kolmenkymmenen sekelin painoisen, hopeamaljan, joka painoi seitsemänkymmentä sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:20 kymmenen sekelin painoisen kultakupin, täynnä suitsuketta, > Jakeen lisätiedot
7:21 mullikan, oinaan ja vuoden vanhan karitsan polttouhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:22 kauriin syntiuhriksi > Jakeen lisätiedot
7:23 ja yhteysuhriksi kaksi raavasta, viisi oinasta, viisi kaurista ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Netanelin, Suuarin pojan, uhrilahja. > Jakeen lisätiedot
7:24 Kolmantena päivänä Sebulonin jälkeläisten ruhtinas Eliab, Heelonin poika: > Jakeen lisätiedot
7:25 hänen uhrilahjanansa oli hopeavati, sadan kolmenkymmenen sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi seitsemänkymmentä sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:26 kymmenen sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta, > Jakeen lisätiedot
7:27 mullikka, oinas ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:28 kauris syntiuhriksi > Jakeen lisätiedot
7:29 ja yhteysuhriksi kaksi raavasta, viisi oinasta, viisi kaurista ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Eliabin, Heelonin pojan, uhrilahja. > Jakeen lisätiedot
7:30 Neljäntenä päivänä Ruubenin jälkeläisten ruhtinas Elisur, Sedeurin poika: > Jakeen lisätiedot
7:31 hänen uhrilahjanansa oli hopeavati, sadan kolmenkymmenen sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi seitsemänkymmentä sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:32 kymmenen sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta, > Jakeen lisätiedot
7:33 mullikka, oinas ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:34 kauris syntiuhriksi > Jakeen lisätiedot
7:35 ja yhteysuhriksi kaksi raavasta, viisi oinasta, viisi kaurista ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Elisurin, Sedeurin pojan, uhrilahja. > Jakeen lisätiedot
7:36 Viidentenä päivänä Simeonin jälkeläisten ruhtinas Selumiel, Suurisaddain poika: > Jakeen lisätiedot
7:37 hänen uhrilahjanansa oli hopeavati, sadan kolmenkymmenen sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi seitsemänkymmentä sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:38 kymmenen sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta, > Jakeen lisätiedot
7:39 mullikka, oinas ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:40 kauris syntiuhriksi > Jakeen lisätiedot
7:41 ja yhteysuhriksi kaksi raavasta, viisi oinasta, viisi kaurista ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Selumielin, Suurisaddain pojan, uhrilahja. > Jakeen lisätiedot
7:42 Kuudentena päivänä Gaadin jälkeläisten ruhtinas Eljasaf, Deguelin poika: > Jakeen lisätiedot
7:43 hänen uhrilahjanansa oli hopeavati, sadan kolmenkymmenen sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi seitsemänkymmentä sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:44 kymmenen sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta, > Jakeen lisätiedot
7:45 mullikka, oinas ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:46 kauris syntiuhriksi > Jakeen lisätiedot
7:47 ja yhteysuhriksi kaksi raavasta, viisi oinasta, viisi kaurista ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Eljasafin, Deguelin pojan, uhrilahja. > Jakeen lisätiedot
7:48 Seitsemäntenä päivänä Efraimin jälkeläisten ruhtinas Elisama, Ammihudin poika: > Jakeen lisätiedot
7:49 hänen uhrilahjanansa oli hopeavati, sadan kolmenkymmenen sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi seitsemänkymmentä sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:50 kymmenen sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta, > Jakeen lisätiedot
7:51 mullikka, oinas ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:52 kauris syntiuhriksi > Jakeen lisätiedot
7:53 ja yhteysuhriksi kaksi raavasta, viisi oinasta, viisi kaurista ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Elisaman, Ammihudin pojan, uhrilahja. > Jakeen lisätiedot
7:54 Kahdeksantena päivänä Manassen jälkeläisten ruhtinas Gamliel, Pedasurin poika: > Jakeen lisätiedot
7:55 hänen uhrilahjanansa oli hopeavati, sadan kolmenkymmenen sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi seitsemänkymmentä sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:56 kymmenen sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta, > Jakeen lisätiedot
7:57 mullikka, oinas ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:58 kauris syntiuhriksi > Jakeen lisätiedot
7:59 ja yhteysuhriksi kaksi raavasta, viisi oinasta, viisi kaurista ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Gamlielin, Pedasurin pojan, uhrilahja. > Jakeen lisätiedot
7:60 Yhdeksäntenä päivänä Benjaminin jälkeläisten ruhtinas Abidan, Gideonin poika: > Jakeen lisätiedot
7:61 hänen uhrilahjanansa oli hopeavati, sadan kolmenkymmenen sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi seitsemänkymmentä sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:62 kymmenen sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta, > Jakeen lisätiedot
7:63 mullikka, oinas ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:64 kauris syntiuhriksi > Jakeen lisätiedot
7:65 ja yhteysuhriksi kaksi raavasta, viisi oinasta, viisi kaurista ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Abidanin, Gideonin pojan, uhrilahja. > Jakeen lisätiedot
7:66 Kymmenentenä päivänä Daanin jälkeläisten ruhtinas Ahieser, Ammisaddain poika: > Jakeen lisätiedot
7:67 hänen uhrilahjanansa oli hopeavati, sadan kolmenkymmenen sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi seitsemänkymmentä sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:68 kymmenen sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta, > Jakeen lisätiedot
7:69 mullikka, oinas ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:70 kauris syntiuhriksi > Jakeen lisätiedot
7:71 ja yhteysuhriksi kaksi raavasta, viisi oinasta, viisi kaurista ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Ahieserin, Ammisaddain pojan, uhrilahja. > Jakeen lisätiedot
7:72 Yhdentenätoista päivänä Asserin jälkeläisten ruhtinas Pagiel, Okranin poika: > Jakeen lisätiedot
7:73 hänen uhrilahjanansa oli hopeavati, sadan kolmenkymmenen sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi seitsemänkymmentä sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:74 kymmenen sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta, > Jakeen lisätiedot
7:75 mullikka, oinas ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:76 kauris syntiuhriksi > Jakeen lisätiedot
7:77 ja yhteysuhriksi kaksi raavasta, viisi oinasta, viisi kaurista ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Pagielin, Okranin pojan, uhrilahja. > Jakeen lisätiedot
7:78 Kahdentenatoista päivänä Naftalin jälkeläisten ruhtinas Ahira, Eenanin poika: > Jakeen lisätiedot
7:79 hänen uhrilahjanansa oli hopeavati, sadan kolmenkymmenen sekelin painoinen, hopeamalja, joka painoi seitsemänkymmentä sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan, molemmat täynnä öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ruokauhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:80 kymmenen sekelin painoinen kultakuppi, täynnä suitsuketta, > Jakeen lisätiedot
7:81 mullikka, oinas ja vuoden vanha karitsa polttouhriksi, > Jakeen lisätiedot
7:82 kauris syntiuhriksi > Jakeen lisätiedot
7:83 ja yhteysuhriksi kaksi raavasta, viisi oinasta, viisi kaurista ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Tämä oli Ahiran, Eenanin pojan, uhrilahja. > Jakeen lisätiedot
7:84 Nämä olivat ne vihkiäislahjat, jotka Israelin ruhtinaat antoivat alttaria varten sinä päivänä, jona se voideltiin: kaksitoista hopeavatia, kaksitoista maljaa, kaksitoista kultakuppia, > Jakeen lisätiedot
7:85 kukin hopeavati sadan kolmenkymmenen sekelin ja kukin malja seitsemänkymmenen sekelin painoinen; näissä astioissa oli siis hopeata yhteensä kaksituhatta neljäsataa sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan. > Jakeen lisätiedot
7:86 Kultakuppeja oli kaksitoista, täynnä suitsuketta, kukin kuppi kymmenen sekelin painoinen pyhäkkösekelin painon mukaan; kupeissa oli siis kultaa yhteensä sata kaksikymmentä sekeliä. > Jakeen lisätiedot
7:87 Polttouhrieläimiä oli yhteensä: kaksitoista härkää, kaksitoista oinasta, kaksitoista vuoden vanhaa karitsaa ynnä niihin kuuluva ruokauhri; ja syntiuhrikauriita oli kaksitoista. > Jakeen lisätiedot
7:88 Yhteysuhrieläimiä oli yhteensä: kaksikymmentä neljä härkää, kuusikymmentä oinasta, kuusikymmentä kaurista ja kuusikymmentä vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat ne vihkiäislahjat, jotka annettiin alttaria varten, sen jälkeen kuin se oli voideltu. > Jakeen lisätiedot
7:89 Ja kun Mooses meni ilmestysmajaan puhumaan Herran kanssa, kuuli hän äänen, joka puhutteli häntä lain arkin päällä olevalta armoistuimelta, molempien kerubien väliltä; ja Herra puhui hänelle. > Jakeen lisätiedot

<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>