Facebook share Twitter print

Raamattu

Koivuniemen Raamattuhaku ja Nettiraamattu

 Hae Raamatusta Käännös:
 Haku rajataan seuraaviin kirjoihin:
Hae Tyhjennä    
<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>
 

1.Aikakirja:
2:1 Nämä olivat Israelin pojat: Ruuben, Simeon, Leevi ja Juuda, Isaskar ja Sebulon, > Jakeen lisätiedot
2:2 Daan, Joosef ja Benjamin, Naftali, Gaad ja Asser. > Jakeen lisätiedot
2:3 Juudan pojat olivat Eer, Oonan ja Seela; nämä kolme synnytti hänelle Suuahin tytär, kanaanilainen. Mutta Eer, Juudan esikoinen, ei ollut otollinen Herran silmissä; sentähden hän antoi hänen kuolla. > Jakeen lisätiedot
2:4 Ja Taamar, Juudan miniä, synnytti hänelle Pereksen ja Serahin. Juudan poikia oli kaikkiaan viisi. > Jakeen lisätiedot
2:5 Pereksen pojat olivat Hesron ja Haamul. > Jakeen lisätiedot
2:6 Ja Serahin pojat olivat Simri, Eetan, Heeman, Kalkol ja Daara; heitä oli kaikkiaan viisi. > Jakeen lisätiedot
2:7 Ja Karmin pojat olivat Aakar, joka syöksi Israelin onnettomuuteen, kun oli uskoton ja anasti tuhon omaksi vihittyä. > Jakeen lisätiedot
2:8 Ja Eetanin poika oli Asarja. > Jakeen lisätiedot
2:9 Ja Hesronin pojat, jotka hänelle syntyivät, olivat Jerahmeel, Raam ja Kelubai. > Jakeen lisätiedot
2:10 Ja Raamille syntyi Amminadab, ja Amminadabille syntyi Nahson, Juudan jälkeläisten ruhtinas. > Jakeen lisätiedot
2:11 Ja Nahsonille syntyi Salma, ja Salmalle syntyi Booas. > Jakeen lisätiedot
2:12 Ja Booaalle syntyi Oobed, ja Oobedille syntyi Iisai. > Jakeen lisätiedot
2:13 Ja Iisaille syntyi esikoisena Eliab, toisena Abinadab, kolmantena Simea, > Jakeen lisätiedot
2:14 neljäntenä Netanel, viidentenä Raddai, > Jakeen lisätiedot
2:15 kuudentena Oosem ja seitsemäntenä Daavid. > Jakeen lisätiedot
2:16 Ja heidän sisarensa olivat Seruja ja Abigail. Ja Serujan pojat olivat Abisai, Jooab ja Asael, kaikkiaan kolme. > Jakeen lisätiedot
2:17 Ja Abigail synnytti Amasan; ja Amasan isä oli ismaelilainen Jeter. > Jakeen lisätiedot
2:18 Ja Kaalebille, Hesronin pojalle, syntyi lapsia Asubasta, hänen vaimostaan, ja Jeriotista; ja nämä olivat Asuban pojat: Jeeser, Soobab ja Ardon. > Jakeen lisätiedot
2:19 Ja kun Asuba kuoli, nai Kaaleb Efratin, ja tämä synnytti hänelle Huurin. > Jakeen lisätiedot
2:20 Ja Huurille syntyi Uuri, ja Uurille syntyi Besalel. > Jakeen lisätiedot
2:21 Senjälkeen meni Hesron Maakirin, Gileadin isän, tyttären tykö; ja hän nai tämän ollessaan kuudenkymmenen vuoden vanha. Ja tämä synnytti hänelle Segubin. > Jakeen lisätiedot
2:22 Ja Segubille syntyi Jaair; tällä oli kaksikymmentä kolme kaupunkia Gileadin maassa. > Jakeen lisätiedot
2:23 Mutta gesurilaiset ja aramilaiset ottivat heiltä Jaairin leirikylät ja Kenatin ynnä sen tytärkaupungit, kuusikymmentä kaupunkia. Kaikki nämä olivat Maakirin, Gileadin isän, poikia. > Jakeen lisätiedot
2:24 Kun Hesron oli kuollut Kaaleb-Efratassa, synnytti Abia - hän oli Hesronin vaimo - hänelle Ashurin, Tekoan isän. > Jakeen lisätiedot
2:25 Ja Jerahmeelin, Hesronin esikoisen, pojat olivat Raam, esikoinen, ja Buuna, Ooren, Oosem ja Ahia. > Jakeen lisätiedot
2:26 Ja Jerahmeelilla oli vielä toinen vaimo, jonka nimi oli Atara; hän oli Oonamin äiti. > Jakeen lisätiedot
2:27 Ja Raamin, Jerahmeelin esikoisen, pojat olivat Maas, Jaamin ja Eeker. > Jakeen lisätiedot
2:28 Ja Oonamin pojat olivat Sammai ja Jaada; ja Sammain pojat olivat Naadab ja Abisur. > Jakeen lisätiedot
2:29 Ja Abisurin vaimon nimi oli Abihail, ja tämä synnytti hänelle Ahbanin ja Moolidin. > Jakeen lisätiedot
2:30 Ja Naadabin pojat olivat Seled ja Appaim. Ja Seled kuoli lapsetonna. > Jakeen lisätiedot
2:31 Ja Appaimin poika oli Jisi; ja Jisin poika oli Seesan; ja Seesanin poika oli Ahlai. > Jakeen lisätiedot
2:32 Ja Jaadan, Sammain veljen, pojat olivat Jeter ja Joonatan. Jeter kuoli lapsetonna. > Jakeen lisätiedot
2:33 Ja Joonatanin pojat olivat Pelet ja Saasa. Nämä olivat Jerahmeelin jälkeläisiä. > Jakeen lisätiedot
2:34 Mutta Seesanilla ei ollut poikia, vaan ainoastaan tyttäriä. Ja Seesanilla oli egyptiläinen palvelija, jonka nimi oli Jarha. > Jakeen lisätiedot
2:35 Ja Seesan antoi tyttärensä vaimoksi palvelijallensa Jarhalle, ja hän synnytti tälle Attain. > Jakeen lisätiedot
2:36 Ja Attaille syntyi Naatan, ja Naatanille syntyi Saabad. > Jakeen lisätiedot
2:37 Ja Saabadille syntyi Eflal, ja Eflalille syntyi Oobed. > Jakeen lisätiedot
2:38 Ja Oobedille syntyi Jeehu, ja Jeehulle syntyi Asarja. > Jakeen lisätiedot
2:39 Ja Asarjalle syntyi Heles, ja Helekselle syntyi Eleasa. > Jakeen lisätiedot
2:40 Ja Eleasalle syntyi Sismai, ja Sismaille syntyi Sallum. > Jakeen lisätiedot
2:41 Ja Sallumille syntyi Jekamja, ja Jekamjalle syntyi Elisama. > Jakeen lisätiedot
2:42 Ja Kaalebin, Jerahmeelin veljen, pojat olivat Meesa, hänen esikoisensa, joka oli Siifin isä, ja Maaresan, Hebronin isän, pojat. > Jakeen lisätiedot
2:43 Ja Hebronin pojat olivat Koorah, Tappuah, Rekem ja Sema. > Jakeen lisätiedot
2:44 Ja Semalle syntyi Raham, Jorkeamin isä, ja Rekemille syntyi Sammai. > Jakeen lisätiedot
2:45 Ja Sammain poika oli Maaon, ja Maaon oli Beet-Suurin isä. > Jakeen lisätiedot
2:46 Ja Eefa, Kaalebin sivuvaimo, synnytti Haaranin, Moosan ja Gaaseksen; ja Haaranille syntyi Gaases. > Jakeen lisätiedot
2:47 Ja Jahdain pojat olivat Regem, Jootam, Geesan, Pelet, Eefa ja Saaf. > Jakeen lisätiedot
2:48 Maaka, Kaalebin sivuvaimo, synnytti Seberin ja Tirhanan. > Jakeen lisätiedot
2:49 Hän synnytti myös Saafin, Madmannan isän, Sevan, Makbenan isän ja Gibean isän. Ja Kaalebin tytär oli Aksa. > Jakeen lisätiedot
2:50 Nämä olivat Kaalebin jälkeläisiä. Huurin, Efratan esikoisen, pojat olivat Soobal, Kirjat-Jearimin isä, > Jakeen lisätiedot
2:51 Salma, Beetlehemin isä, ja Haaref, Beet-Gaaderin isä. > Jakeen lisätiedot
2:52 Soobalin, Kirjat-Jearimin isän, jälkeläiset olivat Rooe ja toinen puoli Menuhotia. > Jakeen lisätiedot
2:53 Kirjat-Jearimin suvut olivat jeteriläiset, puutilaiset, suumatilaiset ja misrailaiset. Heistä ovat soratilaiset ja estaolilaiset lähteneet. > Jakeen lisätiedot
2:54 Ja Salman jälkeläiset olivat Beetlehem ja netofalaiset, Atrot, Beet-Jooab ja toinen puoli manahtilaisia, sorilaiset. > Jakeen lisätiedot
2:55 Ja kirjanoppineiden suvut, jotka asuivat Jaebeksessa, olivat tiratilaiset, simatilaiset ja sukatilaiset. Nämä olivat ne keeniläiset, jotka polveutuvat Hammatista, Reekabin suvun isästä. > Jakeen lisätiedot

<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>