Facebook share Twitter print

Raamattu

Koivuniemen Raamattuhaku ja Nettiraamattu

 Hae Raamatusta Käännös:
 Hakeaksesi sanatarkkaa lauseen osaa, käytä ympärillä lainausmerkkejä.
 Hae perussanoille myös taivutusmuodot (vain KR 1933/38).
 Haku rajataan seuraaviin kirjoihin:
Hae Tyhjennä    
<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>
 

1.Aikakirja:
1:1 Aadam, Seet, Enos, > Jakeen lisätiedot
1:2 Keenan, Mahalalel, Jered, > Jakeen lisätiedot
1:3 Hanok, Metusalah, Lemek, > Jakeen lisätiedot
1:4 Nooa, Seem, Haam ja Jaafet. > Jakeen lisätiedot
1:5 Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras. > Jakeen lisätiedot
1:6 Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Diifat ja Toogarma. > Jakeen lisätiedot
1:7 Ja Jaavanin pojat olivat Elisa ja Tarsisa, kittiläiset ja roodanilaiset. > Jakeen lisätiedot
1:8 Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan. > Jakeen lisätiedot
1:9 Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan. > Jakeen lisätiedot
1:10 Ja Kuusille syntyi Nimrod; hän oli ensimmäinen valtias maan päällä. > Jakeen lisätiedot
1:11 Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset, > Jakeen lisätiedot
1:12 patrokselaiset ja kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset. > Jakeen lisätiedot
1:13 Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet, > Jakeen lisätiedot
1:14 sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset, > Jakeen lisätiedot
1:15 hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset, > Jakeen lisätiedot
1:16 arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset. > Jakeen lisätiedot
1:17 Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud, Aram, Uus, Huul, Geter ja Mesek. > Jakeen lisätiedot
1:18 Ja Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber. > Jakeen lisätiedot
1:19 Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa; toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan. > Jakeen lisätiedot
1:20 Ja Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, > Jakeen lisätiedot
1:21 Hadoram, Uusal, Dikla, > Jakeen lisätiedot
1:22 Eebal, Abimael, Saba, > Jakeen lisätiedot
1:23 Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia. > Jakeen lisätiedot
1:24 Seem, Arpaksad, Selah, > Jakeen lisätiedot
1:25 Eeber, Peleg, Regu, > Jakeen lisätiedot
1:26 Serug, Naahor, Terah, > Jakeen lisätiedot
1:27 Abram, se on Aabraham. > Jakeen lisätiedot
1:28 Aabrahamin pojat olivat Iisak ja Ismael. > Jakeen lisätiedot
1:29 Tämä on heidän sukuluettelonsa: Nebajot, Ismaelin esikoinen, Keedar, Adbeel, Mibsam, > Jakeen lisätiedot
1:30 Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema, > Jakeen lisätiedot
1:31 Jetur, Naafis ja Keedma. Nämä olivat Ismaelin pojat. > Jakeen lisätiedot
1:32 Ja Keturan, Aabrahamin sivuvaimon, pojat, jotka tämä synnytti, olivat Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak ja Suuah. Joksanin pojat olivat Saba ja Dedan. > Jakeen lisätiedot
1:33 Ja Midianin pojat olivat Eefa, Eefer, Hanok, Abida ja Eldaa. Kaikki nämä olivat Keturan jälkeläisiä. > Jakeen lisätiedot
1:34 Ja Aabrahamille syntyi Iisak. Iisakin pojat olivat Eesau ja Israel. > Jakeen lisätiedot
1:35 Eesaun pojat olivat Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam ja Koorah. > Jakeen lisätiedot
1:36 Elifaan pojat olivat Teeman, Oomar, Sefi, Gaetam, Kenas, Timna ja Amalek. > Jakeen lisätiedot
1:37 Reguelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa. > Jakeen lisätiedot
1:38 Seirin pojat olivat Lootan, Soobal, Sibon, Ana, Diison, Eeser ja Diisan. > Jakeen lisätiedot
1:39 Lootanin pojat olivat Hoori ja Hoomam; ja Lootanin sisar oli Timna. > Jakeen lisätiedot
1:40 Soobalin pojat olivat Aljan, Maanahat, Eebal, Sefi ja Oonan. Ja Sibonin pojat olivat Aija ja Ana. > Jakeen lisätiedot
1:41 Anan pojat olivat Diison. Ja Diisonin pojat olivat Hamran, Esban, Jitran ja Keran. > Jakeen lisätiedot
1:42 Eeserin pojat olivat Bilhan, Saavan ja Jaakan. Diisanin pojat olivat Uus ja Aran. > Jakeen lisätiedot
1:43 Ja nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa, ennenkuin mikään kuningas oli hallinnut israelilaisia: Bela, Beorin poika; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba. > Jakeen lisätiedot
1:44 Ja kun Bela kuoli, tuli Joobab, Serahin poika, Bosrasta, kuninkaaksi hänen sijaansa. > Jakeen lisätiedot
1:45 Kun Joobab kuoli, tuli Huusam, teemanilaisten maasta, kuninkaaksi hänen sijaansa. > Jakeen lisätiedot
1:46 Kun Huusam kuoli, tuli Hadad, Bedadin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa, hän, joka voitti midianilaiset Mooabin maassa; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit. > Jakeen lisätiedot
1:47 Kun Hadad kuoli, tuli Samla, Masrekasta, kuninkaaksi hänen sijaansa. > Jakeen lisätiedot
1:48 Kun Samla kuoli, tuli Saul, virran rannalla olevasta Rehobotista, kuninkaaksi hänen sijaansa. > Jakeen lisätiedot
1:49 Kun Saul kuoli, tuli Baal-Haanan, Akborin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa. > Jakeen lisätiedot
1:50 Kun Baal-Haanan kuoli, tuli Hadad kuninkaaksi hänen sijaansa, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Paagi; ja hänen vaimonsa nimi oli Mehetabel, Matredin tytär, joka oli Mee-Saahabin tytär. > Jakeen lisätiedot
1:51 Ja Hadad kuoli; ja Edomin sukuruhtinaat olivat: ruhtinas Timna, ruhtinas Alva, ruhtinas Jetet, > Jakeen lisätiedot
1:52 ruhtinas Oholibama, ruhtinas Eela, ruhtinas Piinon, > Jakeen lisätiedot
1:53 ruhtinas Kenas, ruhtinas Teeman, ruhtinas Mibsar, > Jakeen lisätiedot
1:54 ruhtinas Magdiel, ruhtinas Iiram. Nämä olivat Edomin sukuruhtinaat. > Jakeen lisätiedot

<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>