Facebook share Twitter print

Raamattu

Koivuniemen Raamattuhaku ja Nettiraamattu

 Hae Raamatusta Käännös:
 Haku rajataan seuraaviin kirjoihin:
Hae Tyhjennä    
<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>
 

1.Aikakirja:
11:1 Sitten koko Israel kokoontui Daavidin tykö Hebroniin, ja he sanoivat: "Katso, me olemme sinun luutasi ja lihaasi. > Jakeen lisätiedot
11:2 Jo kauan sitten, Saulin vielä ollessa kuninkaana, sinä saatoit Israelin lähtemään ja tulemaan. Ja sinulle on Herra, sinun Jumalasi, sanonut: 'Sinä olet kaitseva minun kansaani Israelia, ja sinä olet oleva minun kansani Israelin ruhtinas.'" > Jakeen lisätiedot
11:3 Ja kaikki Israelin vanhimmat tulivat kuninkaan tykö Hebroniin, ja Daavid teki heidän kanssaan liiton Hebronissa Herran edessä. Ja sitten he voitelivat Daavidin Israelin kuninkaaksi sen sanan mukaan, jonka Herra oli puhunut Samuelin kautta. > Jakeen lisätiedot
11:4 Ja Daavid ja koko Israel menivät Jerusalemiin, se on Jebukseen, ja siellä olivat jebusilaiset, jotka asuivat siinä maassa. > Jakeen lisätiedot
11:5 Jebuksen asukkaat sanoivat Daavidille: "Tänne sinä et tule." Mutta Daavid valloitti Siionin vuorilinnan, se on Daavidin kaupungin. > Jakeen lisätiedot
11:6 Ja Daavid sanoi: "Joka ensimmäisenä surmaa jebusilaisen, hän on oleva päämies ja päällikkö." Jooab, Serujan poika, tuli ensimmäisenä sinne ylös, ja niin hänestä tuli päämies. > Jakeen lisätiedot
11:7 Sitten Daavid asettui vuorilinnaan; sentähden kutsuttiin sitä Daavidin kaupungiksi. > Jakeen lisätiedot
11:8 Ja hän rakensi kaupunkia yltympäri, Millosta reunoihin asti; ja Jooab rakensi entiselleen muun osan kaupunkia. > Jakeen lisätiedot
11:9 Ja Daavid tuli yhä suuremmaksi, ja Herra Sebaot oli hänen kanssansa. > Jakeen lisätiedot
11:10 Nämä ovat ensimmäiset Daavidin urhoista, jotka voimakkaasti auttoivat häntä kuninkuuteen yhdessä koko Israelin kanssa, tehdäkseen hänet Israelin kuninkaaksi Herran sanan mukaan. > Jakeen lisätiedot
11:11 Tämä on Daavidin urhojen luettelo: Jaasobeam, hakmonilaisen poika, niiden kolmen päällikkö, hän, joka heilutti keihästään kolmensadan kaatuneen yli yhdellä kertaa. > Jakeen lisätiedot
11:12 Hänen jälkeensä Eleasar, Doodon poika, ahohilainen, yksi niistä kolmesta urhosta. > Jakeen lisätiedot
11:13 Hän oli Daavidin kanssa Pas-Dammimissa, kun filistealaiset olivat kokoontuneet sinne sotimaan. Ja siellä oli peltopalsta täynnä ohraa. Ja väki pakeni filistealaisia; > Jakeen lisätiedot
11:14 mutta he asettuivat keskelle palstaa, saivat sen pelastetuksi ja voittivat filistealaiset; ja niin Herra antoi suuren voiton. > Jakeen lisätiedot
11:15 Kerran lähti kolme niistä kolmestakymmenestä päälliköstä Daavidin luo kalliolinnaan, Adullamin luolalle. Ja filistealaisten joukko oli leiriytynyt Refaimin tasangolle. > Jakeen lisätiedot
11:16 Mutta Daavid oli silloin vuorilinnassa, ja filistealaisten vartiosto oli Beetlehemissä. > Jakeen lisätiedot
11:17 Ja Daavidin rupesi tekemään mieli vettä, ja hän sanoi: "Jospa joku toisi minulle vettä juodakseni Beetlehemin kaivosta, joka on portin edustalla!" > Jakeen lisätiedot
11:18 Silloin murtautuivat nämä kolme filistealaisten leirin läpi ja ammensivat vettä Beetlehemin kaivosta portin edustalta, kantoivat ja toivat sen Daavidille. Mutta Daavid ei tahtonut sitä juoda, vaan vuodatti sen juomauhriksi Herralle > Jakeen lisätiedot
11:19 ja sanoi: "Pois se! Jumala varjelkoon minut sitä tekemästä. Joisinko minä näiden miesten verta, heidän henkeänsä, sillä henkensä uhalla he toivat sen." Eikä hän tahtonut juoda sitä. Tämän tekivät ne kolme urhoa. > Jakeen lisätiedot
11:20 Absai, Jooabin veli, oli niiden kolmen päällikkö; hän heilutti keihästään kolmensadan kaatuneen yli. Ja hän oli kuulu niiden kolmen joukossa. > Jakeen lisätiedot
11:21 Hän oli kahdenkertaisessa arvossa pidetty niiden kolmen joukossa ja oli heidän päämiehensä, mutta hän ei vetänyt vertoja niille kolmelle. > Jakeen lisätiedot
11:22 Benaja, Joojadan poika, joka oli urhoollisen ja suurista teoistaan kuuluisan miehen poika, oli kotoisin Kabseelista. Hän surmasi ne kaksi mooabilaista sankaria, ja hän laskeutui alas ja tappoi lumituiskun aikana leijonan kaivoon. > Jakeen lisätiedot
11:23 Myöskin surmasi hän egyptiläisen miehen, sen suurikasvuisen, viittä kyynärää pitkän miehen. Egyptiläisellä oli kädessä keihäs, joka oli niinkuin kangastukki, mutta hän meni häntä vastaan ainoastaan sauva kädessä. Ja hän tempasi keihään egyptiläisen kädestä ja tappoi hänet hänen omalla keihäällään. > Jakeen lisätiedot
11:24 Tällaisia teki Benaja, Joojadan poika. Ja hän oli kuulu niiden kolmen urhon joukossa. > Jakeen lisätiedot
11:25 Hän oli arvossa pidetty niiden kolmenkymmenen joukossa, mutta hän ei vetänyt vertoja niille kolmelle. Ja Daavid asetti hänet henkivartiostonsa päälliköksi. > Jakeen lisätiedot
11:26 Sotaurhot olivat: Asael, Jooabin veli; Elhanan, Doodon poika, Beetlehemistä; > Jakeen lisätiedot
11:27 harorilainen Sammot; pelonilainen Heeles; > Jakeen lisätiedot
11:28 tekoalainen Iira, Ikkeksen poika; anatotilainen Abieser; > Jakeen lisätiedot
11:29 huusalainen Sibbekai; ahohilainen Iilai; > Jakeen lisätiedot
11:30 netofalainen Maharai; netofalainen Heeled, Baanan poika; > Jakeen lisätiedot
11:31 Iitai, Riibain poika, benjaminilaisten Gibeasta, piratonilainen Benaja; > Jakeen lisätiedot
11:32 Huurai Nahale-Gaasista; arabalainen Abiel; > Jakeen lisätiedot
11:33 baharumilainen Asmavet; saalbonilainen Eljahba; > Jakeen lisätiedot
11:34 gisonilainen Bene-Haasem; hararilainen Joonatan, Saagen poika; > Jakeen lisätiedot
11:35 hararilainen Abiam, Saakarin poika; Elifal, Uurin poika; > Jakeen lisätiedot
11:36 mekeralainen Heefer; pelonilainen Ahia; > Jakeen lisätiedot
11:37 karmelilainen Hesro; Naarai, Esbain poika; > Jakeen lisätiedot
11:38 Jooel, Naatanin veli; Mibhar, Hagrin poika; > Jakeen lisätiedot
11:39 ammonilainen Selek; beerotilainen Nahrai, Jooabin, Serujan pojan aseenkantaja; > Jakeen lisätiedot
11:40 jeteriläinen Iira; jeteriläinen Gaareb; > Jakeen lisätiedot
11:41 heettiläinen Uuria; Saabad, Ahlain poika; > Jakeen lisätiedot
11:42 ruubenilainen Adina, Siisan poika, ruubenilaisten päämies, ja hänen kanssaan kolmekymmentä muuta; > Jakeen lisätiedot
11:43 Haanan, Maakan poika, ja mitniläinen Joosafat; > Jakeen lisätiedot
11:44 astarotilainen Ussia; Saama ja Jegiel, aroerilaisen Hootamin pojat; > Jakeen lisätiedot
11:45 Jediael, Simrin poika, ja hänen veljensä Jooha, tiisiläinen; > Jakeen lisätiedot
11:46 Eliel-Mahavim sekä Jeribai ja Joosavja, Elnaamin pojat, ja mooabilainen Jitma; > Jakeen lisätiedot
11:47 Eliel, Oobed ja Jaasiel-Mesobaja. > Jakeen lisätiedot

<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>