Koivuniemis TYVI-tjänst
Skattedeklaration
Användarvänlig skattedeklarationstjänst för företag och samfund. Man loggar in med Katso-kod. Revisionsbyråer anmälar alla kunder med en inloggning.
Sändning av fakturor
Användaren skickar sina och sina kunders fakturor för att överföras till e-fakturadistribution, utskriftstjänst av pappersfakturor eller till e-postdistribution.
Skyddad post
Användaren av tjänsten kan kommunicera med sina partner och dela dokument skyddat med dem.