Koivuniemis TYVI-tjänst
Skattedeklaration
Användarvänlig skattedeklarationstjänst för företag och samfund, där man loggar in med Katso-kod Revisionsbyråer kan anmäla alla kunder med en inloggning.
Sändning av fakturor
Användaren skickar sina och sina kunders fakturor för att överföras till e-fakturadistribution, utskriftstjänst av pappersfakturor eller till e-postdistribution.
Skyddad post
Användaren av tjänsten kan kommunicera med sina partner och dela dokument skyddat med dem.
2017 tuloverolomakkeet julkaistaan ensi ti
Vuoden 2017 tuloverolomakkeet (4, 6, 6B, 6C) julkaistaan Koivuniemen TYVI-palvelussa ti 28.3.2017.