Koivuniemis TYVI-tjänst
Skattedeklaration
Användarvänlig skattedeklarationstjänst för företag och samfund, där man loggar in med Katso-kod Revisionsbyråer kan anmäla alla kunder med en inloggning.
Sändning av fakturor
Användaren skickar sina och sina kunders fakturor för att överföras till e-fakturadistribution, utskriftstjänst av pappersfakturor eller till e-postdistribution.
Skyddad post
Användaren av tjänsten kan kommunicera med sina partner och dela dokument skyddat med dem.
Inkomstskattedeklaration 2017 publicerats
Inkomstskattedeklaration 2017 har publicerats i TYVI-tjänsten.