Facebook share Twitter print

Raamattu

Koivuniemen Raamattuhaku ja Nettiraamattu

 Hae Raamatusta Käännös:
 Haku rajataan seuraaviin kirjoihin:
Hae Tyhjennä    
<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>
 

Esra:
2:1 Ja nämä olivat ne tämän maakunnan asukkaat, jotka lähtivät pakkosiirtolaisten vankeudesta Baabelista, jonne Nebukadnessar, Baabelin kuningas, oli vienyt heidät pakkosiirtolaisuuteen, ja jotka palasivat Jerusalemiin ja Juudaan, kukin kaupunkiinsa, > Jakeen lisätiedot
2:2 ne, jotka tulivat Serubbaabelin, Jeesuan, Nehemian, Serajan, Reelajan, Mordekain, Bilsanin, Misparin, Bigvain, Rehumin ja Baanan kanssa. Israelin kansan miesten lukumäärä oli: > Jakeen lisätiedot
2:3 Paroksen jälkeläisiä kaksituhatta sata seitsemänkymmentä kaksi; > Jakeen lisätiedot
2:4 Sefatjan jälkeläisiä kolmesataa seitsemänkymmentä kaksi; > Jakeen lisätiedot
2:5 Aarahin jälkeläisiä seitsemänsataa seitsemänkymmentä viisi; > Jakeen lisätiedot
2:6 Pahat-Mooabin jälkeläisiä, nimittäin Jeesuan ja Jooabin jälkeläisiä, kaksituhatta kahdeksansataa kaksitoista; > Jakeen lisätiedot
2:7 Eelamin jälkeläisiä tuhat kaksisataa viisikymmentä neljä; > Jakeen lisätiedot
2:8 Sattun jälkeläisiä yhdeksänsataa neljäkymmentä viisi; > Jakeen lisätiedot
2:9 Sakkain jälkeläisiä seitsemänsataa kuusikymmentä; > Jakeen lisätiedot
2:10 Baanin jälkeläisiä kuusisataa neljäkymmentä kaksi; > Jakeen lisätiedot
2:11 Beebain jälkeläisiä kuusisataa kaksikymmentä kolme; > Jakeen lisätiedot
2:12 Asgadin jälkeläisiä tuhat kaksisataa kaksikymmentä kaksi; > Jakeen lisätiedot
2:13 Adonikamin jälkeläisiä kuusisataa kuusikymmentä kuusi; > Jakeen lisätiedot
2:14 Bigvain jälkeläisiä kaksituhatta viisikymmentä kuusi; > Jakeen lisätiedot
2:15 Aadinin jälkeläisiä neljäsataa viisikymmentä neljä; > Jakeen lisätiedot
2:16 Aaterin, nimittäin Hiskian, jälkeläisiä yhdeksänkymmentä kahdeksan; > Jakeen lisätiedot
2:17 Beesain jälkeläisiä kolmesataa kaksikymmentä kolme; > Jakeen lisätiedot
2:18 Jooran jälkeläisiä sata kaksitoista; > Jakeen lisätiedot
2:19 Haasumin jälkeläisiä kaksisataa kaksikymmentä kolme; > Jakeen lisätiedot
2:20 Gibbarin jälkeläisiä yhdeksänkymmentä viisi; > Jakeen lisätiedot
2:21 beetlehemiläisiä sata kaksikymmentä kolme; > Jakeen lisätiedot
2:22 Netofan miehiä viisikymmentä kuusi; > Jakeen lisätiedot
2:23 Anatotin miehiä sata kaksikymmentä kahdeksan; > Jakeen lisätiedot
2:24 asmavetilaisia neljäkymmentä kaksi; > Jakeen lisätiedot
2:25 kirjat-aarimilaisia, kefiralaisia ja beerotilaisia seitsemänsataa neljäkymmentä kolme; > Jakeen lisätiedot
2:26 raamalaisia ja gebalaisia kuusisataa kaksikymmentä yksi; > Jakeen lisätiedot
2:27 Mikmaan miehiä sata kaksikymmentä kaksi; > Jakeen lisätiedot
2:28 Beetelin ja Ain miehiä kaksisataa kaksikymmentä kolme; > Jakeen lisätiedot
2:29 nebolaisia viisikymmentä kaksi; > Jakeen lisätiedot
2:30 Magbiin jälkeläisiä sata viisikymmentä kuusi; > Jakeen lisätiedot
2:31 toisen Eelamin jälkeläisiä tuhat kaksisataa viisikymmentä neljä; > Jakeen lisätiedot
2:32 Haarimin jälkeläisiä kolmesataa kaksikymmentä; > Jakeen lisätiedot
2:33 loodilaisia, haadidilaisia ja oonolaisia seitsemänsataa kaksikymmentä viisi; > Jakeen lisätiedot
2:34 jerikolaisia kolmesataa neljäkymmentä viisi; > Jakeen lisätiedot
2:35 senaalaisia kolmetuhatta kuusisataa kolmekymmentä. > Jakeen lisätiedot
2:36 Pappeja oli: Jedajan jälkeläisiä, nimittäin Jeesuan sukua, yhdeksänsataa seitsemänkymmentä kolme; > Jakeen lisätiedot
2:37 Immerin jälkeläisiä tuhat viisikymmentä kaksi; > Jakeen lisätiedot
2:38 Pashurin jälkeläisiä tuhat kaksisataa neljäkymmentä seitsemän; > Jakeen lisätiedot
2:39 Haarimin jälkeläisiä tuhat seitsemäntoista. > Jakeen lisätiedot
2:40 Leeviläisiä oli: Jeesuan ja Kadmielin jälkeläisiä, nimittäin Hoodavjan jälkeläisiä, seitsemänkymmentä neljä. > Jakeen lisätiedot
2:41 Veisaajia oli: Aasafin jälkeläisiä sata kaksikymmentä kahdeksan. > Jakeen lisätiedot
2:42 Ovenvartijain jälkeläisiä oli: Sallumin jälkeläisiä, Aaterin jälkeläisiä, Talmonin jälkeläisiä, Akkubin jälkeläisiä, Hatitan jälkeläisiä, Soobain jälkeläisiä, kaikkiaan sata kolmekymmentä yhdeksän. > Jakeen lisätiedot
2:43 Temppelipalvelijoita oli: Siihan jälkeläiset, Hasufan jälkeläiset, Tabbaotin jälkeläiset, > Jakeen lisätiedot
2:44 Keeroksen jälkeläiset, Siiahan jälkeläiset, Paadonin jälkeläiset, > Jakeen lisätiedot
2:45 Lebanan jälkeläiset, Hagaban jälkeläiset, Akkubin jälkeläiset, > Jakeen lisätiedot
2:46 Haagabin jälkeläiset, Samlain jälkeläiset, Haananin jälkeläiset, > Jakeen lisätiedot
2:47 Giddelin jälkeläiset, Gaharin jälkeläiset, Reajan jälkeläiset, > Jakeen lisätiedot
2:48 Resinin jälkeläiset, Nekodan jälkeläiset, Gassamin jälkeläiset, > Jakeen lisätiedot
2:49 Ussan jälkeläiset, Paaseahin jälkeläiset, Beesain jälkeläiset, > Jakeen lisätiedot
2:50 Asnan jälkeläiset, Meunimin jälkeläiset, Nefusimin jälkeläiset, > Jakeen lisätiedot
2:51 Bakbukin jälkeläiset, Hakufan jälkeläiset, Harhurin jälkeläiset, > Jakeen lisätiedot
2:52 Baslutin jälkeläiset, Mehidan jälkeläiset, Harsan jälkeläiset, > Jakeen lisätiedot
2:53 Barkoksen jälkeläiset, Siiseran jälkeläiset, Taamahin jälkeläiset, > Jakeen lisätiedot
2:54 Nesiahin jälkeläiset, Hatifan jälkeläiset. > Jakeen lisätiedot
2:55 Salomon palvelijain jälkeläisiä oli: Sootain jälkeläiset, Sooferetin jälkeläiset, Perudan jälkeläiset, > Jakeen lisätiedot
2:56 Jaalan jälkeläiset, Darkonin jälkeläiset, Giddelin jälkeläiset, > Jakeen lisätiedot
2:57 Sefatjan jälkeläiset, Hattilin jälkeläiset, Pookeret-Sebaimin jälkeläiset, Aamin jälkeläiset. > Jakeen lisätiedot
2:58 Temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijain jälkeläisiä oli kaikkiaan kolmesataa yhdeksänkymmentä kaksi. > Jakeen lisätiedot
2:59 Nämä olivat ne, jotka lähtivät Teel-Melahista, Teel-Harsasta, Kerub-Addanista ja Immeristä, voimatta ilmoittaa perhekuntaansa ja syntyperäänsä, olivatko israelilaisia: > Jakeen lisätiedot
2:60 Delajan jälkeläisiä, Tobian jälkeläisiä, Nedokan jälkeläisiä, kuusisataa viisikymmentä kaksi. > Jakeen lisätiedot
2:61 Ja pappien poikain joukossa olivat Habaijan jälkeläiset, Koosin jälkeläiset ja Barsillain jälkeläiset, sen, joka oli ottanut vaimon gileadilaisen Barsillain tyttäristä ja jota kutsuttiin heidän nimellään. > Jakeen lisätiedot
2:62 Nämä etsivät sukuluetteloitaan, niitä löytämättä, ja niin heidät julistettiin pappeuteen kelpaamattomiksi. > Jakeen lisätiedot
2:63 Maaherra kielsi heitä syömästä korkeasti-pyhää, ennenkuin nousisi pappi, joka voi hoitaa uurimia ja tummimia. > Jakeen lisätiedot
2:64 Koko seurakunta oli yhteensä neljäkymmentä kaksi tuhatta kolmesataa kuusikymmentä, > Jakeen lisätiedot
2:65 paitsi heidän palvelijoitansa ja palvelijattariansa, joita oli seitsemäntuhatta kolmesataa kolmekymmentä seitsemän. Lisäksi oli heillä kaksisataa mies- ja naisveisaajaa. > Jakeen lisätiedot
2:66 Hevosia heillä oli seitsemänsataa kolmekymmentä kuusi, muuleja kaksisataa neljäkymmentä viisi, > Jakeen lisätiedot
2:67 kameleja neljäsataa kolmekymmentä viisi, aaseja kuusituhatta seitsemänsataa kaksikymmentä. > Jakeen lisätiedot
2:68 Perhekunta-päämiehistä muutamat, tullessansa Herran temppelin sijalle, joka on Jerusalemissa, antoivat vapaaehtoisia lahjoja Jumalan temppelille, sen pystyttämiseksi paikallensa. > Jakeen lisätiedot
2:69 He antoivat sen mukaan, kuin voivat, rakennusrahastoon: kuusikymmentä yksi tuhatta dareikkia kultaa, viisituhatta miinaa hopeata ja sata papinihokasta. > Jakeen lisätiedot
2:70 Sitten papit, leeviläiset ja osa kansaa sekä veisaajat, ovenvartijat ja temppelipalvelijat asettuivat kaupunkeihinsa, ja kaikki muut israelilaiset kaupunkeihinsa. > Jakeen lisätiedot

<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>