Facebook share Twitter print

Raamattu

Koivuniemen Raamattuhaku ja Nettiraamattu

 Hae Raamatusta Käännös:
 Haku rajataan seuraaviin kirjoihin:
Hae Tyhjennä    
<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>
 

2.Mooseksen kirja:
40:1 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: > Jakeen lisätiedot
40:2 "Ensimmäisen kuukauden ensimmäisenä päivänä pystytä asumus, ilmestysmaja. > Jakeen lisätiedot
40:3 Ja aseta sinne lain arkki ja ripusta esirippu arkin eteen. > Jakeen lisätiedot
40:4 Ja tuo sinne pöytä ja lado sille näkyleivät päälletysten; ja tuo sinne seitsenhaarainen lamppu ja nosta sen lamput paikoilleen. > Jakeen lisätiedot
40:5 Ja sijoita kultainen suitsutusalttari lain arkin eteen ja ripusta uudin majan oveen. > Jakeen lisätiedot
40:6 Ja polttouhrialttari sijoita asumuksen, ilmestysmajan, oven eteen. > Jakeen lisätiedot
40:7 Ja allas sijoita ilmestysmajan ja alttarin välille ja kaada siihen vettä. > Jakeen lisätiedot
40:8 Ja tee esipiha yltympäri ja pane uudin esipihan porttiin. > Jakeen lisätiedot
40:9 Ota sitten voiteluöljyä ja voitele asumus ja kaikki, mitä siinä on, ja pyhitä se kalustoineen, että se tulisi pyhäksi. > Jakeen lisätiedot
40:10 Ja voitele polttouhrialttari kaikkine kaluineen ja pyhitä alttari, että alttari tulisi korkeasti-pyhäksi. > Jakeen lisätiedot
40:11 Voitele myös allas jalustoineen ja pyhitä se. > Jakeen lisätiedot
40:12 Tuo sitten Aaron poikineen ilmestysmajan ovelle ja pese heidät vedellä. > Jakeen lisätiedot
40:13 Ja pue Aaron pyhiin vaatteisiin ja voitele hänet ja pyhitä hänet, että hän pappina palvelisi minua. > Jakeen lisätiedot
40:14 Ja tuo myös hänen poikansa ja pue heidän ylleen ihokkaat. > Jakeen lisätiedot
40:15 Ja voitele heidät, niinkuin sinä voitelit heidän isänsäkin, että he pappeina palvelisivat minua. Niin tämä on oleva heille voitelu ikuiseen pappeuteen, sukupolvesta sukupolveen." > Jakeen lisätiedot
40:16 Ja Mooses teki kaiken, niinkuin Herra oli häntä käskenyt; niin hän teki. > Jakeen lisätiedot
40:17 Ja asumus pystytettiin toisen vuoden ensimmäisessä kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä. > Jakeen lisätiedot
40:18 Silloin Mooses pystytti asumuksen. Hän asetti paikoilleen sen jalustat, kiinnitti sen laudat, sovitti paikoilleen sen poikkitangot ja pystytti sen pylväät. > Jakeen lisätiedot
40:19 Ja hän levitti asumuksen ylle teltan ja asetti ylimmäksi sen päälle telttapeitteen, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt. > Jakeen lisätiedot
40:20 Sitten hän otti lain, pani sen arkkiin ja kiinnitti arkkiin korennot ja asetti armoistuimen arkin päälle. > Jakeen lisätiedot
40:21 Ja hän toi arkin asumukseen ja sijoitti paikoilleen sitä verhoavan esiripun, ripustaen sen lain arkin eteen, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt. > Jakeen lisätiedot
40:22 Ja hän asetti pöydän ilmestysmajaan, asumuksen pohjoissivulle, esiripun ulkopuolelle > Jakeen lisätiedot
40:23 ja latoi sille näkyleivät päälletysten Herran eteen, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt. > Jakeen lisätiedot
40:24 Ja hän asetti seitsenhaaraisen lampun ilmestysmajaan, vastapäätä pöytää, asumuksen eteläsivulle, > Jakeen lisätiedot
40:25 ja nosti lamput paikoilleen Herran eteen, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt. > Jakeen lisätiedot
40:26 Ja hän asetti kultaisen alttarin ilmestysmajaan esiripun eteen > Jakeen lisätiedot
40:27 ja poltti siinä hyvänhajuista suitsuketta, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt. > Jakeen lisätiedot
40:28 Ja hän ripusti uutimen asumuksen oveen. > Jakeen lisätiedot
40:29 Ja polttouhrialttarin hän asetti asumuksen, ilmestysmajan, oven eteen ja uhrasi sen päällä polttouhrin ja ruokauhrin, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt. > Jakeen lisätiedot
40:30 Ja altaan hän asetti ilmestysmajan ja alttarin välille ja kaatoi siihen vettä peseytymistä varten. > Jakeen lisätiedot
40:31 Ja Mooses ja Aaron ja hänen poikansa pesivät siinä kätensä ja jalkansa; > Jakeen lisätiedot
40:32 kun he menivät ilmestysmajaan tahi lähestyivät alttaria, niin he aina peseytyivät, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt. > Jakeen lisätiedot
40:33 Ja asumuksen ja alttarin ympärille hän laittoi esipihan ja ripusti uutimen esipihan porttiin. Ja niin Mooses päätti sen työn. > Jakeen lisätiedot
40:34 Sitten pilvi peitti ilmestysmajan, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen; > Jakeen lisätiedot
40:35 eikä Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. > Jakeen lisätiedot
40:36 Ja joka kerta, kun pilvi kohosi asumuksen päältä, lähtivät israelilaiset liikkeelle; näin oli koko heidän vaelluksensa ajan. > Jakeen lisätiedot
40:37 Mutta milloin pilvi ei kohonnut, he eivät lähteneet liikkeelle, ennenkuin sinä päivänä, jona se taas kohosi. > Jakeen lisätiedot
40:38 Sillä Herran pilvi oli päivällä asumuksen päällä, ja yöllä oli pilvessä tulen hohde kaikkien israelilaisten silmien edessä; näin oli koko heidän vaelluksensa ajan. > Jakeen lisätiedot

<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>