Facebook share Twitter print

Raamattu

Koivuniemen Raamattuhaku ja Nettiraamattu

 Hae Raamatusta Käännös:
 Hakeaksesi sanatarkkaa lauseen osaa, käytä ympärillä lainausmerkkejä.
 Hae perussanoille myös taivutusmuodot (vain KR 1933/38).
 Haku rajataan seuraaviin kirjoihin:
Hae Tyhjennä    
    < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>
 

1.Mooseksen kirja:
10:1 Tämä on kertomus Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jaafetin, suvusta. Heille syntyi poikia vedenpaisumuksen jälkeen. > Jakeen lisätiedot
10:2 Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras. > Jakeen lisätiedot
10:3 Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Riifat ja Toogarma. > Jakeen lisätiedot
10:4 Ja Jaavanin pojat olivat Elisa, Tarsis, kittiläiset ja doodanilaiset; > Jakeen lisätiedot
10:5 heistä haarautuivat pakanoiden saarten asukkaat maittensa, eri kieltensä, heimojensa ja kansakuntiensa mukaan. > Jakeen lisätiedot
10:6 Ja Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan. > Jakeen lisätiedot
10:7 Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan. > Jakeen lisätiedot
10:8 Ja Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä. > Jakeen lisätiedot
10:9 Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi: "Mahtava metsämies Herran edessä niinkuin Nimrod". > Jakeen lisätiedot
10:10 Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa. > Jakeen lisätiedot
10:11 Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin ja Kelahin, > Jakeen lisätiedot
10:12 sekä Resenin Niiniven ja Kelahin välille; se on tuo suuri kaupunki. > Jakeen lisätiedot
10:13 Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset, > Jakeen lisätiedot
10:14 patrokselaiset, kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset. > Jakeen lisätiedot
10:15 Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet, > Jakeen lisätiedot
10:16 sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset, > Jakeen lisätiedot
10:17 hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset, > Jakeen lisätiedot
10:18 arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset. Sittemmin hajaantuivat kanaanilaisten heimot. > Jakeen lisätiedot
10:19 Ja kanaanilaisten alue ulottui Siidonista Gerariin päin aina Gassaan asti sekä Sodomaan, Gomorraan, Admaan ja Seboimiin päin aina Lesaan asti. > Jakeen lisätiedot
10:20 Nämä olivat Haamin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan. > Jakeen lisätiedot
10:21 Myöskin Seemille, Jaafetin vanhimmalle veljelle, josta tuli kaikkien Eeberin poikien kantaisä, syntyi poikia. > Jakeen lisätiedot
10:22 Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud ja Aram. > Jakeen lisätiedot
10:23 Ja Aramin pojat olivat Uus, Huul, Geter ja Mas. > Jakeen lisätiedot
10:24 Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber. > Jakeen lisätiedot
10:25 Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa: toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan. > Jakeen lisätiedot
10:26 Ja Joktanille syntyi Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, > Jakeen lisätiedot
10:27 Hadoram, Uusal, Dikla, > Jakeen lisätiedot
10:28 Oobal, Abimael, Saba, > Jakeen lisätiedot
10:29 Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia. > Jakeen lisätiedot
10:30 Ja heidän asumasijansa ulottuivat Meesasta aina Sefariin, Itävuorelle asti. > Jakeen lisätiedot
10:31 Nämä olivat Seemin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan. > Jakeen lisätiedot
10:32 Nämä olivat Nooan poikien heimot sukukuntiensa ja kansakuntiensa mukaan; ja niistä haarautuivat kansat maan päälle vedenpaisumuksen jälkeen. > Jakeen lisätiedot

    < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>