Facebook share Twitter print

Raamattu

Koivuniemen Raamattuhaku ja Nettiraamattu

 Hae Raamatusta Käännös:
 Hakeaksesi sanatarkkaa lauseen osaa, käytä ympärillä lainausmerkkejä.
 Hae perussanoille myös taivutusmuodot (vain KR 1933/38).
 Haku rajataan seuraaviin kirjoihin:
Hae Tyhjennä    
<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>
 

1.Aikakirja:
3:1 Nämä ovat ne Daavidin pojat, jotka syntyivät hänelle Hebronissa: esikoinen Amnon, jisreeliläisestä Ahinoamista; toinen Daniel, karmelilaisesta Abigailista; > Jakeen lisätiedot
3:2 kolmas Absalom, Maakan, Gesurin kuninkaan Talmain tyttären, poika; neljäs Adonia, Haggitin poika; > Jakeen lisätiedot
3:3 viides Sefatja, Abitalista; kuudes Jitream, hänen vaimostaan Eglasta. > Jakeen lisätiedot
3:4 Nämä kuusi syntyivät hänelle Hebronissa, jossa hän hallitsi seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta. Mutta Jerusalemissa hän hallitsi kolmekymmentä kolme vuotta. > Jakeen lisätiedot
3:5 Ja nämä syntyivät hänelle Jerusalemissa: Simea, Soobab, Naatan ja Salomo, kaikkiaan neljä, Bat-Suuasta, Ammielin tyttärestä; > Jakeen lisätiedot
3:6 sitten Jibhar, Elisama, Elifelet, > Jakeen lisätiedot
3:7 Noogah, Nefeg, Jaafia, > Jakeen lisätiedot
3:8 Elisama, Eljada ja Elifelet; kaikkiaan yhdeksän. > Jakeen lisätiedot
3:9 Tässä ovat kaikki Daavidin pojat, lukuunottamatta sivuvaimojen poikia. Ja Taamar oli heidän sisarensa. > Jakeen lisätiedot
3:10 Ja Salomon poika oli Rehabeam; tämän poika Abia; tämän poika Aasa; tämän poika Joosafat; > Jakeen lisätiedot
3:11 tämän poika Jooram; tämän poika Ahasja; tämän poika Jooas; > Jakeen lisätiedot
3:12 tämän poika Amasja; tämän poika Asarja; tämän poika Jootam; > Jakeen lisätiedot
3:13 tämän poika Aahas; tämän poika Hiskia; tämän poika Manasse; > Jakeen lisätiedot
3:14 tämän poika Aamon; tämän poika Joosia. > Jakeen lisätiedot
3:15 Ja Joosian pojat olivat esikoinen Joohanan, toinen Joojakim, kolmas Sidkia, neljäs Sallum. > Jakeen lisätiedot
3:16 Ja Joojakimin pojat olivat hänen poikansa Jekonja ja tämän poika Sidkia. > Jakeen lisätiedot
3:17 Ja vangitun Jekonjan pojat olivat: hänen poikansa Sealtiel, > Jakeen lisätiedot
3:18 Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hoosama ja Nedabja. > Jakeen lisätiedot
3:19 Ja Pedajan pojat olivat Serubbaabel ja Siimei. Ja Serubbaabelin pojat olivat Mesullam ja Hananja, ja heidän sisarensa oli Selomit; > Jakeen lisätiedot
3:20 vielä Hasuba, Oohel, Berekja, Hasadja ja Juusab-Hesed, kaikkiaan viisi. > Jakeen lisätiedot
3:21 Ja Hananjan pojat olivat Pelatja ja Jesaja, Refajan pojat, Arnanin pojat, Obadjan pojat ja Sekanjan pojat. > Jakeen lisätiedot
3:22 Ja Sekanjan poika oli Semaja; ja Semajan pojat olivat Hattus, Jigal, Baariah, Nearja ja Saafat, kaikkiaan kuusi. > Jakeen lisätiedot
3:23 Ja Nearjan pojat olivat Eljoenai, Hiskia, Asrikam, kaikkiaan kolme. > Jakeen lisätiedot
3:24 Ja Eljoenain pojat olivat Hoodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Joohanan, Delaja ja Anani, kaikkiaan seitsemän. > Jakeen lisätiedot

<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>