Facebook share Twitter print

Raamattu

Koivuniemen Raamattuhaku ja Nettiraamattu

Kirkkoraamattu 33/38, Biblia 1776, Ruotsi 1917, King James Bible

Käännös: Valitse kirja: Valitse luku:    
Lue    
<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>
 

Matteuksen evankeliumi:
22:1 Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi: > Jakeen lisätiedot
22:2 "Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. > Jakeen lisätiedot
22:3 Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. > Jakeen lisätiedot
22:4 Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: 'Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin.' > Jakeen lisätiedot
22:5 Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen; > Jakeen lisätiedot
22:6 ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. > Jakeen lisätiedot
22:7 Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. > Jakeen lisätiedot
22:8 Sitten hän sanoi palvelijoillensa: 'Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. > Jakeen lisätiedot
22:9 Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.' > Jakeen lisätiedot
22:10 Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. > Jakeen lisätiedot
22:11 Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. > Jakeen lisätiedot
22:12 Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi. > Jakeen lisätiedot
22:13 Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen.' Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. > Jakeen lisätiedot
22:14 Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut." > Jakeen lisätiedot
22:15 Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoissa solmituksi. > Jakeen lisätiedot
22:16 Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön. > Jakeen lisätiedot
22:17 Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?" > Jakeen lisätiedot
22:18 Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: "Miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut? > Jakeen lisätiedot
22:19 Näyttäkää minulle veroraha." Niin he toivat hänelle denarin. > Jakeen lisätiedot
22:20 Hän sanoi heille: "Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on?" > Jakeen lisätiedot
22:21 He vastasivat: "Keisarin." Silloin hän sanoi heille: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on." > Jakeen lisätiedot
22:22 Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois. > Jakeen lisätiedot
22:23 Sinä päivänä tuli hänen luoksensa saddukeuksia, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät häneltä > Jakeen lisätiedot
22:24 sanoen: "Opettaja, Mooses on sanonut: 'Jos joku kuolee lapsetonna, niin hänen veljensä naikoon hänen vaimonsa ja herättäköön siemenen veljelleen.' > Jakeen lisätiedot
22:25 Keskuudessamme oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli; ja koska hänellä ei ollut jälkeläistä, jätti hän vaimonsa veljelleen. > Jakeen lisätiedot
22:26 Niin myös toinen ja kolmas, ja samoin kaikki seitsemän. > Jakeen lisätiedot
22:27 Viimeiseksi kaikista kuoli vaimo. > Jakeen lisätiedot
22:28 Kenen vaimo noista seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva? Sillä kaikkien vaimona hän on ollut." > Jakeen lisätiedot
22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. > Jakeen lisätiedot
22:30 Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa. > Jakeen lisätiedot
22:31 Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille, sanoen: > Jakeen lisätiedot
22:32 'Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'? Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien." > Jakeen lisätiedot
22:33 Ja sen kuullessaan kansa hämmästyi hänen oppiansa. > Jakeen lisätiedot
22:34 Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; > Jakeen lisätiedot
22:35 ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: > Jakeen lisätiedot
22:36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" > Jakeen lisätiedot
22:37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.' > Jakeen lisätiedot
22:38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. > Jakeen lisätiedot
22:39 Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.' > Jakeen lisätiedot
22:40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat." > Jakeen lisätiedot
22:41 Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä > Jakeen lisätiedot
22:42 sanoen: "Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?" He sanoivat hänelle: "Daavidin." > Jakeen lisätiedot
22:43 Hän sanoi heille: "Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen: > Jakeen lisätiedot
22:44 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle.' > Jakeen lisätiedot
22:45 Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?" > Jakeen lisätiedot
22:46 Ja kukaan ei voinut vastata hänelle sanaakaan; eikä siitä päivästä lähtien yksikään enää rohjennut kysyä häneltä mitään. > Jakeen lisätiedot

<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>