Facebook share Twitter print

Raamattu

Koivuniemen Raamattuhaku ja Nettiraamattu

 Hae Raamatusta Käännös:
 Haku rajataan seuraaviin kirjoihin:
Hae Tyhjennä    
<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>
 

1.Aikakirja:
24:1 Nämä olivat Aaronin poikien osastot: Aaronin pojat olivat Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar. > Jakeen lisätiedot
24:2 Mutta Naadab ja Abihu kuolivat ennen isäänsä, eikä heillä ollut poikia. Niin palvelivat ainoastaan Eleasar ja Iitamar pappeina. > Jakeen lisätiedot
24:3 Ja Daavid yhdessä Saadokin kanssa, joka oli Eleasarin poikia, ja Ahimelekin kanssa, joka oli Iitamarin poikia, jakoi heidät osastoihin heidän palvelusvuorojensa mukaan. > Jakeen lisätiedot
24:4 Kun Eleasarin pojilla havaittiin olevan enemmän päämiehiä kuin Iitamarin pojilla, jaettiin heidät niin, että Eleasarin pojat saivat kuusitoista päämiestä perhekunnilleen ja Iitamarin pojat kahdeksan päämiestä perhekunnilleen. > Jakeen lisätiedot
24:5 Heidät jaettiin arvalla, toiset niinkuin toisetkin, sillä pyhäkköruhtinaat ja Jumalan ruhtinaat otettiin sekä Eleasarin pojista että Iitamarin pojista. > Jakeen lisätiedot
24:6 Ja Semaja, Netanelin poika, kirjuri, joka oli Leevin sukua, kirjoitti heidät muistiin kuninkaan, päämiesten, pappi Saadokin ja Ahimelekin, Ebjatarin pojan, sekä pappien ja leeviläisten perhekuntien päämiesten läsnäollessa. Yksi perhekunta otettiin vuorotellen Eleasarin ja Iitamarin suvusta. > Jakeen lisätiedot
24:7 Ensimmäinen arpa tuli Joojaribille, toinen Jedajalle, > Jakeen lisätiedot
24:8 kolmas Haarimille, neljäs Seoromille, > Jakeen lisätiedot
24:9 viides Malkialle, kuudes Miijaminille, > Jakeen lisätiedot
24:10 seitsemäs Koosille, kahdeksas Abialle, > Jakeen lisätiedot
24:11 yhdeksäs Jeesualle, kymmenes Sekanjalle, > Jakeen lisätiedot
24:12 yhdestoista Eljasibille, kahdestoista Jaakimille, > Jakeen lisätiedot
24:13 kolmastoista Huppalle, neljästoista Jesebabille, > Jakeen lisätiedot
24:14 viidestoista Bilgalle, kuudestoista Immerille, > Jakeen lisätiedot
24:15 seitsemästoista Heesirille, kahdeksastoista Pissekselle, > Jakeen lisätiedot
24:16 yhdeksästoista Petahjalle, kahdeskymmenes Hesekielille, > Jakeen lisätiedot
24:17 kahdeskymmenes yhdes Jaakinille, kahdeskymmenes kahdes Gaamulille, > Jakeen lisätiedot
24:18 kahdeskymmenes kolmas Delajalle, kahdeskymmenes neljäs Maasjalle. > Jakeen lisätiedot
24:19 Nämä ovat heidän palvelusvuoronsa, kun he menevät Herran temppeliin, niinkuin heidän isänsä Aaron oli heille säätänyt, sen mukaan, kuin Herra, Israelin Jumala, oli häntä käskenyt. > Jakeen lisätiedot
24:20 Mitä tulee muihin Leevin jälkeläisiin, niin oli Amramin jälkeläisiä Suubael, Suubaelin jälkeläisiä Jehdeja, > Jakeen lisätiedot
24:21 Rehabjan jälkeläisiä päämies Jissia, > Jakeen lisätiedot
24:22 jisharilaisia Selomot, Selomotin jälkeläisiä Jahat. > Jakeen lisätiedot
24:23 Ja Jerian jälkeläisiä olivat: Amarja toinen, Jahasiel kolmas, Jekamam neljäs. > Jakeen lisätiedot
24:24 Ussielin jälkeläisiä oli Miika, Miikan jälkeläisiä Saamir. > Jakeen lisätiedot
24:25 Miikan veli oli Jissia; Jissian jälkeläisiä oli Sakarja. > Jakeen lisätiedot
24:26 Merarin jälkeläisiä olivat Mahli ja Muusi sekä hänen poikansa Jaasian jälkeläiset. > Jakeen lisätiedot
24:27 Merarilla oli jälkeläisiä pojastaan Jaasiasta ynnä Sooham, Sakkur ja Ibri. > Jakeen lisätiedot
24:28 Mahlista polveutui Eleasar, jolla ei ollut poikia. > Jakeen lisätiedot
24:29 Kiisistä polveutui Jerahmeel, joka oli Kiisin jälkeläisiä. > Jakeen lisätiedot
24:30 Ja Muusin jälkeläisiä olivat Mahli, Eeder ja Jerimot. Nämä olivat leeviläisten jälkeläiset heidän perhekuntiensa mukaan. > Jakeen lisätiedot
24:31 Myöskin nämä, niinhyvin perhekunta-päämiehet kuin heidän nuoremmat veljensä, heittivät arpaa samoin kuin heidän veljensä, Aaronin pojat, kuningas Daavidin, Saadokin ja Ahimelekin sekä pappien ja leeviläisten perhekuntien päämiesten läsnäollessa. > Jakeen lisätiedot

<< Edellinen kirja < Edellinen luku Seuraava luku > Seuraava kirja >>