Biblia (1776)
1Kor. 3:6 Minä olen istuttanut, Apollo on kastanut mutta Jumala on kasvun antanut. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (Biblia (1776))

Ap.t. 18:1 Senjälkeen läksi Paavali Atenasta ja tuli Korintoon, > Siirry
Ap.t. 18:18 Mutta Paavali oli vielä siellä pitkän ajan, ja jätti veljet hyvästi, ja purjehti Syriaan, ja hänen kanssansa Priskilla ja Akvila, ja hän ajeli päänsä Kenkreissä; sillä hänellä oli lupaus. > Siirry
Ap.t. 18:24 Niin tuli Ephesoon Juudalainen, Apollos nimeltä, Aleksandriasta sukuisin, puhelias mies ja taitava Raamatuissa. > Siirry
Ap.t. 19:1 Niin tapahtui, kuin Apollos oli Korintossa, että Paavali matkusti lävitse ylimaakuntain, ja tuli Ephesoon, ja löysi muutamia opetuslapsia, > Siirry
1Kor. 4:15 Sillä ehkä teillä olis kymmenentuhatta opettajaa Kristuksessa, niin ei teillä kuitenkaan ole monta isää; sillä minä olen teitä Kristuksessa Jesuksessa siittänyt evankeliumin kautta. > Siirry

KR 1933/-38

1Kor. 3:6 Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun.

Ruotsi (1917)

1Kor. 3:6 Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten.

KJV (1789)

1Kor. 3:6 I have planted, Apollos watered; but God gave the increase.