Biblia (1776)
1Kor. 3:4 Sillä koska joku sanoo: minä olen Paavalin, ja toinen: minä Apollon: ettekö te siis ole lihalliset? > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

KR 1933/-38

1Kor. 3:4 Kun toinen sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", ja toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset ainakin?

Ruotsi (1917)

1Kor. 3:4 När den ene säger: "Jag håller mig till Paulus" och den andre: "Jag håller mig till Apollos", ären I icke då lika hopen av människor?

KJV (1789)

1Kor. 3:4 For while one saith, I am of Paul; and another, I am of Apollos; are ye not carnal?