Biblia (1776)
1Kor. 3:20 Ja taas: Herra tietää viisasten ajatukset, että ne turhat ovat. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (Biblia (1776))

Ps. 94:11 Mutta Herra tietää ihmisten ajatukset, että ne turhat ovat. > Siirry

KR 1933/-38

1Kor. 3:20 ja vielä: "Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi".

Ruotsi (1917)

1Kor. 3:20 så ock: "Herren känner de visas tankar, han vet att de äro fåfängliga."

KJV (1789)

1Kor. 3:20 And again, The Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain.