Biblia (1776)
1Kor. 3:17 Jos joku Jumalan templin turmelee, sen Jumala turmelee; sillä Jumalan templi on pyhä, niinkuin tekin olette. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

KR 1933/-38

1Kor. 3:17 Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette.

Ruotsi (1917)

1Kor. 3:17 Om nu någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud fördärva honom; ty Guds tempel är heligt, och det templet ären I.

KJV (1789)

1Kor. 3:17 If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.