Biblia (1776)
1Kor. 3:16 Ettekö te tiedä teitänne Jumalan templiksi, ja että Jumalan Henki asuu teissä? > Siirry

Rinnakkaisviitteet (Biblia (1776))

1Kor. 6:19 Vai ettekö te tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen templi, joka teissä on, jonka te Jumalalta saitte, ja ettepä te ole teidän omanne? > Siirry
2Kor. 6:16 Eli kuinka Jumalan templi sopii epäjumalain kanssa? Sillä te olette elävän Jumalan templi, niinkuin Jumala sanoo: minä tahdon heissä asua ja heissä vaeltaa, ja minä tahdon olla heidän Jumalansa, ja heidän pitää oleman minun kansani. > Siirry
Ef. 2:20 Apostolein ja prophetain perustuksen päälle rakennetut, jossa Jesus Kristus paras kulmakivi on, > Siirry
Ef. 2:21 Jonka päälle kaikki rakennus toinen toiseensa liitetään ja kasvaa pyhäksi templiksi Herrassa, > Siirry
Ef. 2:22 Jonka päälle te myös rakennetaan Jumalalle asuinsiaksi Hengessä. > Siirry
Hebr. 3:6 Mutta Kristus niinkuin Poika ylitse huoneensa, jonka huone me olemme, jos me muutoin uskalluksen ja toivon kerskaamisen loppuun asti vahvana pidämme. > Siirry
1Piet. 2:5 Ja myös te, niinkuin elävät kivet, rakentakaat teitänne hengelliseksi huoneeksi ja pyhäksi pappeudeksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jumalalle Jesuksen Kristuksen kautta otolliset ovat. > Siirry

KR 1933/-38

1Kor. 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

Ruotsi (1917)

1Kor. 3:16 Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?

KJV (1789)

1Kor. 3:16 Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?