KR 1933/-38
Tuom. 6:32 Sinä päivänä Gideon sai nimekseen Jerubbaal, sillä sanottiin: "Baal ajakoon itse asiansa häntä vastaan, koska hän on kukistanut hänen alttarinsa." > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Tuom. 7:1 Varhain seuraavana aamuna Jerubbaal, se on Gideon, ynnä kaikki väki, joka oli hänen kanssaan, leiriytyi Harodin lähteelle. Midianilaisten leiri taas oli siitä, Mooren kukkulasta, pohjoiseen päin, tasangolla. > Siirry

Biblia (1776)

Tuom. 6:32 Ja siitä päivästä kutsui hän hänen JerubBaal ja sanoi: Baal kostakoon itse, että hänen alttarinsa kukistettu on.

Ruotsi (1917)

Tuom. 6:32 Härav kallade man honom då Jerubbaal, i det man sade: "Baal utföre sin sak [Hebr. jareb] mot honom, eftersom han har brutit ned hans altare."

KJV (1789)

Tuom. 6:32 Therefore on that day he called him Jerubbaal, saying, Let Baal plead against him, because he hath thrown down his altar.