KR 1933/-38
Tuom. 3:23 Kun Eehud oli tullut pylväskäytävään, sulki hän yläsalin ovet jälkeensä ja lukitsi ne. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Tuom. 3:23 Ja Ehud läksi ulos takaoven kautta, ja sulki salin ovet jälkeensä ja lukitsi ne.

Ruotsi (1917)

Tuom. 3:23 och när han hade kommit ditut, i förhallen, stängde han igen dörrarna till salen efter sig och riglade dem.

KJV (1789)

Tuom. 3:23 Then Ehud went forth through the porch, and shut the doors of the parlour upon him, and locked them.