KR 1933/-38
Tuom. 11:22 Ja he ottivat omakseen koko amorilaisten alueen Arnonista Jabbokiin asti ja erämaasta Jordaniin saakka. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

5Moos. 2:36 Aroerista, joka on Arnon-joen rannalla, ja jokilaaksossa olevasta kaupungista Gileadiin saakka ei ollut ainoatakaan kaupunkia, joka olisi ollut meille liian korkealla; Herra, meidän Jumalamme, antoi kaikki meidän valtaamme. > Siirry

Biblia (1776)

Tuom. 11:22 Ja omistivat myös kaikki Amorilaisten rajat, ruveten Arnonista Jabbokiin asti ja korvesta Jordaniin asti.

Ruotsi (1917)

Tuom. 11:22 De intogo hela amor‚ernas område, från Arnon ända till Jabbok, och från öknen ända till Jordan.

KJV (1789)

Tuom. 11:22 And they possessed all the coasts of the Amorites, from Arnon even unto Jabbok, and from the wilderness even unto Jordan.