KR 1933/-38
Sananl. 2:17 joka on hyljännyt nuoruutensa ystävän ja unhottanut Jumalansa liiton. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Sananl. 2:17 Ja hylkää nuoruutensa johdattajan, ja unohtaa Jumalansa liiton.

Ruotsi (1917)

Sananl. 2:17 från henne som har övergivit sin ungdoms vän och förgätit sin Guds förbund.

KJV (1789)

Sananl. 2:17 Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.