KR 1933/-38
Room. 9:8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Gal. 3:29 Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan. > Siirry
Gal. 4:28 Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli. > Siirry

Biblia (1776)

Room. 9:8 Se on: ei ne ole Jumalan lapset, jotka lihan puolesta lapset ovat; mutta ne, jotka lupauksen lapset ovat, ne siemeneksi luetaan.

Ruotsi (1917)

Room. 9:8 Detta vill säga: Icke de äro Guds barn, som äro barn efter köttet, men de som äro barn efter löftet, de räknas för säd.

KJV (1789)

Room. 9:8 That is, They which are the children of the flesh, these are not the children of God: but the children of the promise are counted for the seed.