KR 1933/-38
Room. 9:14 Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Pois se! > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

5Moos. 32:4 Hän on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on. > Siirry
2Aikak. 19:7 Hallitkoon siis teitä Herran pelko. Ottakaa vaari siitä, mitä teette, sillä Herrassa, meidän Jumalassamme, ei ole vääryyttä eikä puolueellisuutta, eikä hän ota lahjuksia." > Siirry
Job 8:3 Jumalako vääristäisi oikeuden, Kaikkivaltiasko vääristäisi vanhurskauden? > Siirry
Job 34:10 Sentähden kuulkaa minua, te ymmärtäväiset miehet: Pois se! Ei Jumalassa ole jumalattomuutta eikä Kaikkivaltiaassa vääryyttä. > Siirry
Ps. 92:16 ja julistavat, että Herra on vanhurskas, hän, minun kallioni, ja ettei hänessä vääryyttä ole. > Siirry
Room. 3:5 Mutta jos meidän vääryytemme tuo ilmi Jumalan vanhurskauden, mitä me siihen sanomme? Ei kaiketi Jumala ole väärä, kun hän rankaisee vihassansa? Minä puhun ihmisten tavalla. > Siirry

Biblia (1776)

Room. 9:14 Mitäs me siis sanomme? Onko Jumalan tykönä vääryyttä? Pois se!

Ruotsi (1917)

Room. 9:14 Vad skola vi då säga? Kan väl orättfärdighet finnas hos Gud? Bort det!

KJV (1789)

Room. 9:14 What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid.