KR 1933/-38
Room. 9:12 sanottiin hänelle: "Vanhempi on palveleva nuorempaa", > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

1Moos. 25:23 Ja Herra sanoi hänelle: "Kaksi kansaa on sinun kohdussasi, kaksi heimoa erkanee sinun ruumiistasi, toinen heimo on toista voimakkaampi, vanhempi palvelee nuorempaa". > Siirry

Biblia (1776)

Room. 9:12 Sanottiin hänelle: suuremman pitää vähempää palveleman.

Ruotsi (1917)

Room. 9:12 det ordet: "Den äldre skall tjäna den yngre."

KJV (1789)

Room. 9:12 It was said unto her, The elder shall serve the younger.