KR 1933/-38
Room. 6:14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Room. 8:2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. > Siirry
Room. 8:12 Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme. > Siirry
Gal. 5:18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. > Siirry
1Joh. 3:6 Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. > Siirry

Biblia (1776)

Room. 6:14 Sillä ei synnin pidä teitä vallitseman, ettette ole lain, vaan armon alla.

Ruotsi (1917)

Room. 6:14 Ty synden skall icke råda över eder, eftersom I icke stån under lagen, utan under nåden.

KJV (1789)

Room. 6:14 For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace.