KR 1933/-38
Room. 16:3 Tervehdys Priskalle ja Akylaalle, työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa, > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Ap.t. 18:2 Siellä hän tapasi erään Akylas nimisen juutalaisen, joka oli Pontosta syntyisin ja äsken tullut Italiasta, ja hänen vaimonsa Priskillan. Klaudius oli näet käskenyt kaikkien juutalaisten poistua Roomasta. Ja Paavali meni heidän luoksensa. > Siirry
Ap.t. 18:3 Ja kun hänellä oli sama ammatti kuin heillä, jäi hän heidän luoksensa, ja he tekivät työtä yhdessä; sillä he olivat ammatiltaan teltantekijöitä. > Siirry
Ap.t. 18:26 Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagoogassa. Mutta kun Priskilla ja Akylas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. > Siirry
1Kor. 16:19 Aasian seurakunnat tervehtivät teitä. Monet tervehdykset Herrassa lähettävät teille Akylas ja Priska sekä heidän kodissaan kokoontuva seurakunta. > Siirry
2Tim. 4:19 Tervehdys Priskalle ja Akylaalle ja Onesiforuksen huonekunnalle. > Siirry

Biblia (1776)

Room. 16:3 Tervehtikäät Priskillaa ja Akvilaa, minun auttajiani Kristuksessa Jesuksessa,

Ruotsi (1917)

Room. 16:3 Hälsen Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus.

KJV (1789)

Room. 16:3 Greet Priscilla and Aquila my helpers in Christ Jesus: