KR 1933/-38
Room. 12:12 Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Luuk. 10:20 Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa." > Siirry
Luuk. 18:1 Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. > Siirry
Ap.t. 1:14 Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa. > Siirry
Ap.t. 2:42 Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. > Siirry
Room. 15:13 Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. > Siirry
Ef. 6:18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta; > Siirry
Kol. 4:2 Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa, > Siirry
1Tess. 5:16 Olkaa aina iloiset. > Siirry
1Tess. 5:17 Rukoilkaa lakkaamatta. > Siirry
Hebr. 10:35 Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. > Siirry
Hebr. 10:36 Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. > Siirry
Hebr. 12:1 Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, > Siirry
Jaak. 5:7 Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. > Siirry

Biblia (1776)

Room. 12:12 Olkaat toivossa iloiset, kärsivälliset murheessa. Olkaat alati rukouksissa.

Ruotsi (1917)

Room. 12:12 Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen.

KJV (1789)

Room. 12:12 Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;