KR 1933/-38
Room. 11:9 Ja Daavid sanoo: "Tulkoon heidän pöytänsä heille paulaksi ja ansaksi ja lankeemukseksi ja kostoksi, > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Ps. 69:23 Tulkoon heidän pöytänsä heille paulaksi, ansaksi noille suruttomille. > Siirry
Ps. 69:24 Soetkoot heidän silmänsä, niin etteivät näe, ja saata heidän lanteensa alati horjumaan. > Siirry

Biblia (1776)

Room. 11:9 Ja David sanoo: heidän pöytänsä tulkoon heille paulaksi, ja satimeksi, ja pahennukseksi, ja kostoksi.

Ruotsi (1917)

Room. 11:9 Och David säger: "Må deras bord bliva dem till en snara, så att de bliva fångade; må det bliva dem till ett giller, så att de få sin vedergällning.

KJV (1789)

Room. 11:9 And David saith, Let their table be made a snare, and a trap, and a stumblingblock, and a recompence unto them: