KR 1933/-38
Room. 11:18 niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. > Siirry

Rinnakkaisviitteet (KR 1933/-38)

Joh. 4:22 Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. > Siirry

Biblia (1776)

Room. 11:18 Niin älä ylpeile oksia vastaan; mutta jos sinä heitä vastaan ylpeilet, niin tiedä, ettet sinä juurta kanna, vaan juuri kantaa sinua.

Ruotsi (1917)

Room. 11:18 så må du icke därför förhäva dig över grenarna. Nej, om du skulle vilja förhäva dig, så besinna att det icke är du som bär roten, utan att roten bär dig.

KJV (1789)

Room. 11:18 Boast not against the branches. But if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee.