KR 1933/-38
Ps. 89:32 jos he minun säädökseni rikkovat eivätkä noudata minun käskyjäni, > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Ps. 89:32 Jos he minun säätyni turmelevat, ja ei minun käskyjäni pidä;

Ruotsi (1917)

Ps. 89:32 om de bryta mot mina stadgar och icke hålla mina bud,

KJV (1789)

Ps. 89:31 If they break my statutes, and keep not my commandments;