KR 1933/-38
Ps. 78:35 He muistivat, että Jumala oli heidän kallionsa ja että Jumala, Korkein, oli heidän lunastajansa. > Siirry

Ei rinnakkaisviitteitä

Biblia (1776)

Ps. 78:35 Ja muistelivat, että Jumala on heidän turvansa, ja Jumala korkein heidän lunastajansa.

Ruotsi (1917)

Ps. 78:35 De tänkte då på att Gud var deras klippa, och att Gud den Högste var deras förlossare;

KJV (1789)

Ps. 78:35 And they remembered that God was their rock, and the high God their redeemer.